Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на HIV/СПИН


Вирусът на човешкия имунен дефицит (HIV) е причинител на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) – хронично, потенциално животозастрашаващо състояние. Увреждайки имунната система, HIV засяга способността на организма да се бори с инфекции и други заболявания. Вирусът се предава по кръвен, полов път и от майката на плода. HIV се диагностицира чрез кръвни тестове, които изследват антиген/антитела (Ag/Ab) и вирусна нуклеинова киселина (НК).

HIV Ag/Ab тестът се извършва с проба от венозна кръв. Антигените са части на вируса, които могат да предизвикват имунен отговор и да бъдат открити в кръвта скоро след срещата с вируса – положителен тест. Антителата се произвеждат от собствената имунна система при среща с НІV и могат да бъдат доказани в кръвта няколко седмици след срещата с вируса – положителен тест. Комбинираният антиген/антитяло тест се позитивира в рамките на две до шест седмици след среща с вируса.

В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ HIV Ag/Ab тест се изработва чрез автоматизиран ензимно-свързан флуоресцентен анализ с едновременно откриване на HIV-1 p24 антиген, анти-HIV-1 и анти-HIV-2 антитела. Чрез този метод се постига скъсяване на времето между заразяването и диагностицирането на инфекцията. Резултатите се анализират автоматично от апарата. Резултатът се получава до 48 часа и се интерпретира от лекар със специалност Вирусология.