Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за работа в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


14.05.2024 Вторник
МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ”

Изисквания: • образование - за длъжността „Началник на клиника по ортопедия и травматология” - висше-магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на клиниката; • членство в БЛС. &bu... Повече...

25.01.2024 Четвъртък
Свободно работно място за МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ в Лаборатория по клинична микробиология и МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за осъществяване на дейности по клинична вирусология в същата лаборатория    Изисквания: Завършено образование по специалността „медицински лаборант... Повече...

15.01.2024 Понеделник
Свободно място за ОБЩ РАБОТНИК

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи ОБЩ РАБОТНИК /мъж или жена/ за почистване на общите площи в административната част на болницата и Мед.център     Изисквания: Образование – няма изискване.   Кандидатите следва да представят: -&... Повече...

15.01.2024 Понеделник
Свободно място за ХИГИЕНИСТКА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕООД търси да назначи ХИГИЕНИСТКА     Изисквания: Образование – няма изискване.   Кандидатите следва да представят: -          Ав... Повече...

04.01.2024 Четвъртък
Свободни работни места за ЛЕКАРИ с придобита специалност по „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“, „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“, „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“ и „РЕВМАТОЛОГИЯ“

МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи ЛЕКАРИ с придобита специалност по „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“, „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“, „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“ и „РЕВМАТОЛОГИЯ“   Изисквания за заемане на длъжността: ... Повече...

30.11.2023 Четвъртък
Паркови работници

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи ПАРКОВИ РАБОТНИЦИ Изисквания: Образование – няма изискване. Опитът на същата или сходна позиция е предимство.   Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени ... Повече...

30.11.2023 Четвъртък
Медицински лаборант в Лаборатория по клинична микробиология

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ в Лаборатория по клинична микробиология   Изисквания: Завършено образование по специалността „медицински лаборант“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със за... Повече...

30.11.2023 Четвъртък
Медицинска сестра/акушерка в отделение по неонатология

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ за работа в екипа, осъществяващ ИНТЕНЗИВНИ неонатологични грижи Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“/“акушерка“. Опитът в интензивно ... Повече...

23.10.2023 Понеделник
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА в Кабинет по АГ болести

МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА в Кабинет по АГ болести   Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ или „акушерка“ Кандидатите следва да представят: - Автобиогр... Повече...

02.10.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи САНИТАРИ

Изисквания: Образование – няма изискване.   Кандидатите следва да представят: -          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ -          Ксерокопие на тру... Повече...

02.10.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ и МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – РЕАНИМАЦИОННИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“. Опитът на същата или сходна позиция е предимство.   Кандидатите следва да представят: -          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефо... Повече...

02.10.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Изисквания: Завършено образование по специалността „медицински лаборант“   Кандидатите следва да представят: -          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ -      ... Повече...

02.10.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи РАБОТНИК В КУХНЯ в Хранителен блок и ПЕРАЧ-ГЛАДАЧ в Централна пералня

Изисквания: Образование – няма изискване. Професионален опит - опитът на същата или сходна позиция е предимство.   Кандидатите следва да представят: -          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/... Повече...

02.10.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование степен „магистър“ . Придобита медицинска специалност „Пневмология и фтизиатрия“ Членство в съсловната организация БЛС.   Кандидатите следва да представят: -     ... Повече...

02.10.2023 Понеделник
МЦ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕООД търси да назначи САНИТАРИ

Изисквания: Образование – няма изискване.   Кандидатите следва да представят: -          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ -          Ксерокопие на тру... Повече...

02.10.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по педиатрия

Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“.   Кандидатите следва да представят: -          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ -      ... Повече...

02.10.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ РЕГИСТРАТОР в Кабинет по АГ болести

МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ РЕГИСТРАТОР в Кабинет по АГ болести       Изисквания: Образование: завършено средно образование; висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или &bdq... Повече...

14.08.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи РАБОТНИК В КУХНЯ в Хранителен блок и ПЕРАЧ-ГЛАДАЧ в Централна пералня

Изисквания: Образование – няма изискване.Професионален опит - опитът на същата или сходна позиция е предимство.  Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ - Ксерокопие на трудова книжка Документите се подава... Повече...

31.07.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ РЕГИСТРАТОРИ

Изисквания: Образование: завършено средно образование; висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ е предимство Умения за работа с компютър – Microsoft office, Internet Опитът на същата или сходна длъжност е предимство. Кратко описание на длъжно... Повече...

31.07.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по педиатрия

Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“. Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ - Копие на диплома за придобита правоспособност „медицинска сестра“ - Ксерокопие на тр... Повече...

29.06.2023 Четвъртък
МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ В ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА”

Прекратяване на обявения конкурс за заемане на длъжността Началник на отделение по хирургия в Хирургична клиника в МБАЛ "Лозенец" ЕАД.Заповедта може да видите тук    МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА  О... Повече...

01.08.2023 Вторник
МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА  ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ” Протокол от работа на комисия може да видите ... Повече...

29.05.2023 Понеделник
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по педиатрия

МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по педиатрия Изисквания:Завършено образование по специалността „медицинска сестра“. Кандидатите следва да представят:- Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/- Копие на диплома ... Повече...

29.05.2023 Понеделник
Санитар в първо кардиологично отделение - сектор по инвазивна кардиология /ангеограф/

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи САНИТАР в ПЪРВО КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - СЕКТОР ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ /АНГЕОГРАФ/ Изисквания:Образование – няма изискване. Кандидатите следва да представят:- Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/- Ксерокопие... Повече...

05.05.2023 Петък
МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Изисквания: Завършено образование по специалността „медицински лаборант“ Кандидатите следва да представят: -  Автобиография - европейски формуляр/със задължите... Повече...

07.04.2023 Петък
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по фиброендоскопска и ехографска диагностика

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по фиброендоскопска и ехографска диагностика Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - евро... Повече...

06.04.2023 Четвъртък
Конкурс за началник на клиника по педиатрия

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:                                „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ”... Повече...

27.03.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ - Копие на д... Повече...

16.03.2023 Четвъртък
Конкурс за началник на клинична лаборатория

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:                                „НАЧАЛНИК НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”... Повече...

08.03.2023 Сряда
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи медицински лаборанти в Клинична лаборатория

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Изисквания: Завършено образование по специалността „медицински лаборант“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължи... Повече...

22.02.2023 Сряда
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-РЕАНИМАЦИОННИ в Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Нетна заплата 2500,00 лв., отлични условия и работна среда, екип от професионалисти и много добър микроклимат. Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес ... Повече...

21.02.2023 Вторник
Конкурс за началник на клиника по кардиология

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:                                „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ”... Повече...

15.03.2023 Сряда
Обявява конкурс Управител на Медицински център “Лозенец“ ЕООД

Протокол от 15.03.2023 На основание  чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и прието решение  от Протокол №8 / 18.01.2023 год. на заседание на... Повече...

04.02.2023 Събота
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи СТУДЕНТИ като ПОМ.МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания: Завършено средно образование. Завършен 4-ти курс по специалността „медицина“ или завършен 2-ри курс по специалността „здравни грижи“.   Кандидатите следва да представят: -        Автобиография - европейски формуляр/със задължително... Повече...

04.02.2023 Събота
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи САНИТАРИ

Изисквания: Образование – няма изискване.   Кандидатите следва да представят: -        Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ -        Ксерокопие на трудова книжка &nbs... Повече...

03.02.2023 Петък
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“. Кандидатите следва да представят: -        Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/ -        Копие на диплома за ... Повече...

25.11.2022 Петък
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ и КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ и КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ     Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“   Кандидатите следва да представят: -&n... Повече...

10.10.2022 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА   Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени... Повече...

04.10.2022 Вторник
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ     Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ Кандидатите следва да предст... Повече...