Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за работа в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


22.06.2022 Сряда
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ” Из... Повече...