Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за работа в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


26.09.2022 Понеделник
Съобщение

Със Заповед № РД-16-210/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органи на управление - съвет на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец" ЕАД, ЕИК 205967328.Информация за обявения конкурс, може да бъде получена на електронната страница на МЗ:... Повече...

31.08.2022 Сряда
Медицински сестри в Клиника по кардиология

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Изисквания: Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европейски формуляр/със задължител... Повече...

31.08.2022 Сряда
Медицински лаборант в Отделение по клинична патология

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ в ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   Изисквания: Завършено образование по специалността „медицински лаборант“ Кандидатите следва да представят: - Автобиография - европе... Повече...

23.08.2022 Вторник
Обява за работа за медицинска сестра

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ОПЕРАЦИОННИ в ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК и МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – РЕАНИМАЦИОННИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Изисквания: Завършено образование по специалността „мед... Повече...

25.08.2022 Четвъртък
ПРЕКРАТЕН - Конкурс за длъжността „Началник хирургична клиника”

Заповед 125 от 25.08.2022, обявата за конкурс за КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА” е прекратена! ... Повече...

22.06.2022 Сряда
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ” Из... Повече...