Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обществени поръчки

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична и вирусологична диагностика

Dokumentacia - от дата: 11.05.2022 Изтегли
Prilojenia - от дата: 11.05.2022 Изтегли
Tehnichesko predlojenie - от дата: 11.05.2022 Изтегли
Cenovo predlojenie - от дата: 11.05.2022 Изтегли
Proekt na dogogvor - от дата: 11.05.2022 Изтегли

Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

обявление - от дата: 28.04.2022 Изтегли
Решение - от дата: 28.04.2022 Изтегли
Документация - от дата: 28.04.2022 Изтегли
Приложения - от дата: 28.04.2022 Изтегли
Техническо предложение - от дата: 28.04.2022 Изтегли
Ценово предложение - от дата: 28.04.2022 Изтегли