Диагностично-консултативен център

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Съобщения

» Публична покана за избор на асоциирани партньори за проект по ОП НОИР / Public invitation for associated partners for a project under Operational Programme “Science and education for smart growth”

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Стационарно лечение
Университетски програми

За болницата

Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна ...

» Още

Профил на купувача

Ценоразпис