Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

График на специалистите в
Медицински център Лозенец

Медицински център „Лозенец“ ЕООД предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.
Центърът разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

Прегледите се извършват само с предварително записан час на телефон: 0700 700 85


Търсене
Специалност Доктор Локация График Прием Запази час
Физикална и рехабилитационна медицина

Доц. д-р Искра Такева, д.м.

Началник клиника
Блок 4, етаж 0, кабинет 1

Понеделник - Петък:
08:00 - 16:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Кардиология

Д-р Саша Кържина

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 1- 6

Понеделник - Петък
07:30 - 16:00
НЗОК - 07:30 - 09:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ортопедия и травматология

Проф. д-р Веселин Кожухаров, д.м.н.

Началник клиника
Блок 1, етаж 1, кабинет 1

 Вторник:
13:30 - 17:30
НЗОК - 14:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Кардиология

Д-р Гергана Лазарова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 1- 6

Понеделник - Петък:
08:00 - 16:00
НЗОК - 08:00 - 14:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Алфред Якуб Ел Хури

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
10:30 - 13:30
13:30 - 18:30
НЗОК -Сряда:
13:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Деница Лещарска

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
08:30 - 13:30
13:30 - 18:30
Вторник:
НЗОК - 13:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Доц. д-р Дорина Асенова, д.м.

Началник клиника
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По График:
Понеделник:
13:30 - 18:30
НЗОК - 13:30 - 16:30
Сряда:
15:30 - 17:30
Четвъртък:
08:30 - 13:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Борко Исаков

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
Сряда:
08:30 - 13:30
НЗОК - 08:30 - 11:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Емил Дамянов

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
Четвъртък:
10:30 -
18:30
НЗОК - 13:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Клинична алергология

Д-р Снежана Йосифова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 2, кабинет 19

Понеделник - Петък:
08:00 - 13:30
НЗОК - 08:00 -10:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Кардиология

Д-р Жанет Гергелчева

Лекар-специалист
Блок 4, етаж - 1

Понеделник и Вторник:
НЗОК - 13:30 - 16:30
Сряда,Четвъртък и Петък:
12:00 - 13:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Урология

Проф. д-р Ботьо Зозиков, д.м.

Началник клиника
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Вторник и Петък:
 08:00 - 13:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Урология

Д-р Ивайло Дончев

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Четвъртък:
12:00 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Урология

Д-р Борил Петров, д.м.

Зам.-началник Клиника
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Понеделник:
НЗОК - 08:30 - 12:30
14:00 - 15:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Кожни и венерически заболявания

Д-р Тияна Стоянова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 3

Понеделник, Сряда и Петък:
08:00 - 14:00
Вторник и Четвъртък:
13:30 - 18:30
НЗОК - Понеделник и Сряда:
12:40 - 14:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Пневмология и фтизиатрия

Д-р Светломир Таков

Началник отделение
Блок 4, етаж 1 кабинет 7 и 8

Понеделник - Петък:
По график:
11:00 - 13:00
14:00 - 16:00
НЗОК -Вторник:
14:30 -16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нефрология

Д-р Емилия Йорданова

Началник отделение
Блок 4, етаж - 1

 Сряда и Петък:
08:00 - 12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Психиатрия

Д-р Люба Казакова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1, кабинет 16

Понеделник - Петък:
07:30 - 13:30
НЗОК - Вторник:
11:00 - 13:30
Четвъртък:
11:00 - 13:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ушно-носно-гърлени болести

Доц. д-р Димитрина Едрева, д.м.

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 2, кабинет 21

Понеделник - Петък:
08:00 - 15:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Христо Митков

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 0, кабинет 10

Понеделник - Петък:
08:00 - 12:00
НЗОК - Понеделник, Вторник,Сряда и Петък:
08:00 - 12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Калоян Персенски

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
Петък:
08:30 - 13:30
НЗОК - 08:30 - 11:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ортопедия и травматология

Доц. д-р Явор Григоров, д.м.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 1

Понеделник:
12:30 - 17:30
НЗОК - 15:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нефрология

Доц. д-р Велислава Димитрова, д.м.

Началник клиника
Блок 1, етаж 1, кабинет 1

Понеделник-Петък:
09:30 - 13:00
НЗОК - Вторник и Четвъртък:
16:00 - 18:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Д-р Ирина Костова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

По график:
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
НЗОК - Понеделник и Вторник:

08:00 - 12:00
Четвъртък:
14:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Дерматология и венерология

Д-р Веселина Бельова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 3

Понеделник:
14:30 -19:00
НЗОК -  14:30 - 16:30
Вторник:
08:00  -13:00
НЗОК - 09:00 -12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Нонка Юрукова, д.м.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 6

Понеделник - Четвъртък:
12:30 - 13:30
Петък:
12:00 - 13:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нервни болести

Д-р Валя Симеонова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1 кабинет 13

Понеделник - Петък:
08:00 - 13:30
НЗОК - Понеделник,Вторник и Четвъртък:
08:00 -10:30
Сряда -12:00 -13:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Клинична патология

Доц. д-р Станислав Филипов, д.м.

Лекар-специалист
Блок 3, етаж - 1, кабинет 1

Понеделник - Петък:
08:30 - 12:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Хирургия

Д-р Антони Михайлов

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

 Четвъртък:
13:30 - 18:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Образна диагностика

Проф. д-р Георги Хаджидеков, д.м.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж - 1

По график:
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Образна диагностика

Д-р Румен Кальонски

Началник отделение
Блок 1, етаж - 1

По график:
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Клинична лаборатория

Доц. д-р Ася Станчева, д.м.

Началник лаборатория
Блок 1, етаж - 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 16:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Клинична имунология

Проф. д-р Искра Алтънкова, д.м.

Началник лаборатория
Блок 1, етаж - 1

Сряда:
14:30 - 18:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Микробиология

Проф. д-р Емма Кьолеян, д.м.

Началник на Лаборатория по Микробиология, Вирусология и Болнична хигиена
Блок 1, етаж - 1

Понеделник Сряда и Петък:
14:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Трансфузионна хематология

Д-р Калина Мадаржиева-Стоименова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж - 1

Понеделник  и Сряда:
07:30 - 11:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Съдова хирургия

Д-р Делян Еврев

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Понеделник:
15:00 - 17:00
Четвъртък:

14:00 - 17:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нервни болести

Д-р Тунан Хюсменов

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1 кабинет 14

По график:
08:00 - 13:30
13:30 - 18:30

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Слави Къртев

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1 кабинет 9

Понеделник , Вторник и Четвъртък:
13:30 - 18:00
Сряда и Петък:
07:30 - 13:30
НЗОК -  Понеделник 16:00 - 18:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нервни болести

Д-р Анъл Хюсменов

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1 кабинет 14

По график:
08:00 - 13:30
13:30 - 18:30
НЗОК - Понеделник:
14:30 -17:00
Вторник:
13:30 -16:00
Сряда и Четвъртък:
09:00 - 11:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нефрология

Д-р Даниела Арабаджиева

Лекар-специалист
Блок 4, етаж - 1

Вторник и Четвъртък :
13:00 - 15:00
НЗОК - Понеделник:
16:00 - 18:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Нефрология

Д-р Надя Велкова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж - 1

Понеделник и Сряда:
13:00 - 15:00
НЗОК - Сряда:
16:00 - 18:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Виктория Георгиева

Лекар-специалист
Блок 1, етаж - 1,

Понеделник:
15:00 -16:00
Вторник:
15:00 - 16:00
НЗОК -16:00 - 19:00
Четвъртък:
14:00 - 15:00
Петък:
13:15 - 14:15

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Урология

Д-р Севделин Манчев

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Вторник:
13:00 - 16:00
Петък:
12:30 - 15:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Альона Митева

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
08:30 - 13:30
13:30 - 18:30
НЗОК - Понеделник:

08:30 -10:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Урология

Д-р Катина Стойчева

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Сряда:
13:00 - 16:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Д-р Славена Стойкова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

По график:
08:00 - 12:00
12:00 - 18:20
13:20 - 18:20

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Герасим Темелков

Началник отделение
Блок 1, етаж - 1,

Понеделник -  Четвъртък:
13:30 - 14:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Пневмология и фтизиатрия

Д-р Красимир Ангелов

Началник клиника
Блок 4, етаж 1 кабинет 7 и 8

Понеделник - Петък:
По график:

10:00- 12:00
14:00 - 16:00
НЗОК -Сряда:
14:00 -16:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Хирургия

Доц. д-р Олег Чолаков, д.м.

Началник отделение
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

Понеделник - Четвъртък:
15:00 -  16:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Д-р Десимира Миронова, д.м.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 4

Понеделник - Петък:
10:30 - 13:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Лицево - челюстна хирургия

Д-р Радослав Славчев

Началник отделение
Блок 1, етаж 1

Вторник и Петък:
08:00 - 14:30

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Николай Увалиев

Началник отделение
Блок 4, етаж 1, кабинет 16

Сряда и Четвъртък:
17:00 - 18:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гръдна хирургия

Проф. д-р Данаил Петров

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 1

Сряда:
11:00 - 15:00

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Доц. д-р Малина Петкова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1

Понеделник - Петък:
08:30 - 13:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Хранене и диететика

Доц. д-р Росица Попова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1

Понеделник и Петък:
13:00 - 16:00
Вторник:
13:00 - 15:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Психолог

Виолета Азис

Клиничен психолог
Блок 4, етаж - 1

Понеделник и Петък:
08:30 - 13:30

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Психолог

Здравка Анина

Клиничен психолог
Блок 4, етаж - 1

Понеделник и Четвъртък:
09:00 - 13:00
Вторник,Сряда и Петък:
13:00 - 17:00

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Психолог

Любомир Драганов

Клиничен психолог
Блок 4, етаж - 1

Понеделник и Четвъртък:
13:00 - 17:00
Вторник,Сряда и Петък:
09:00 - 13:00

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Юлия Григорова

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 0, кабинет 10

Понеделник - Петък:
10:30 - 12:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Хирургия

Д-р Александра Димова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

 Понеделник:
13:30 - 16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Детски очен лекар

Д-р Гергана Светославова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

Понеделник - Петък:
По график:

08:00 - 13:00
13:30 - 17:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Д-р Иво Инджов

Началник отделение
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

Понеделник - Петък:
По график:
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
НЗОК - Понеделник и Сряда :
15:00 - 18:00
Четвъртък:
09:00 - 12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Съдова хирургия

Д-р Маргарет Димова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

 Сряда :
13:00 - 15:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Съдова хирургия

Д-р Асен Тодоров

Началник отделение
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

Понеделник и Четвъртък:
НЗОК - 15:00 - 18:20

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Неврохирургия

Д-р Михаил Захаринов

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 6

Вторник:
15:00 - 17:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Д-р Вера Москова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 4

Сряда:
16:00 - 18:00
НЗОК - 14:00 -16:00
Петък:
08:00 - 10:00
НЗОК - 10:00 - 12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Дерматология и венерология

Д-р Инес Накшо

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 3

Четвъртък:
08:00 - 10:00
НЗОК -10:00 - 13:30
Петък:
НЗОК -14:30 - 16:30
16:30 - 18:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Д-р Катрин Луканова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

Вторник и Четвъртък:
08:00 - 13:00
НЗОК -Четвъртък:
08:00 -12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Д-р Петя Каменова, д.м.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 4

Понеделник:
13:30 - 18:00

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Д-р Методи Хлебаров

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

Понеделник:
14:00 - 18:00
Сряда:
09:00 - 13:00
Четвъртък:

13:00 - 18:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Съдова хирургия

Д-р Антон Ковачев

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

Вторник:
13:00 - 17:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ортопедия и травматология

Д-р Виктор Василев

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1

Понеделник - Петък:
16:00 - 18:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Акушерство и гинекология

Д-р Милена Христова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 4 и 5

По график:
Вторник:

08:30 - 16:30
НЗОК - 08:30 - 11:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Доц. д-р Елена Мермеклиева- Хараланова, д.м.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

По график:
НЗОК - Понеделник:
13:00 -17:00
Петък:
08:00 - 12:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Хирургия

Д-р Драгомир Дарданов

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 2

Сряда:
14:30 - 18:00
НЗОК -14:30 -16:00

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Бисима Султани

Лекар-специалист
Блок 1, етаж - 1,

Четвъртък:
15:00 -16:30
НЗОК -16:30 -18:30
Петък:
14:15 -15:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Моника Секуловска

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 0, кабинет 10

Понеделник и Вторник:
14:00 - 15:00
Сряда:
14:00 -17:00
НЗОК - 14:30 -16:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Урология

Д-р Марио Ал-Каму

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 3

Петък:
15:00 - 18:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Очни болести

Д-р Гергана Иванова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 24 и 25

По график:
Понеделник - Петък:
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Дерматология и венерология

Доц. д-р Валентина Брощилова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 0, кабинет 3

Сряда:
16:00 - 19:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Клинична Хематология

Доц. д-р Иван Гигов , д.м.н.

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1

Сряда:
14:00 -16:00

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Ревматология

Д-р Деница Арменчева

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1

Вторник:
14:50 -15:30
Сряда:
14:50 -15:30

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Клинична Хематология

Д-р Ани Яворова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1

Четвъртък:
15:30 - 18:30

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием
Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Константин Борисов

Лекар-специалист
Блок 4, етаж 1 кабинет 9

Понеделник,Вторник и Четвъртък:
08:00 - 13:00
Сряда:
14:00 - 17:00
Петък:
14:00 - 16:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Габриела Панайотова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 6

Понеделник:
16:00 - 18:00
Петък:
14:30 - 19:30

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Ортопедия и травматология

Д-р Мариан Кънчев

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 1

Понеделник и Четвъртък:
08:00 -14:00
Петък:
13:00 - 15:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Гастроентерология

Д-р Борис Крумов

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 1, кабинет 6

Понеделник - Петък:
14:00 -17:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Кардиология

Д-р Петя Веселинова

Лекар-специалист
Блок 1, етаж 2, кабинет 1- 6

Понеделник:
09:00-16:30
Вторник:

09:00 - 16:30
Сряда:
09:00 - 15:00
Четвъртък:
09:00 - 12:30
Петък:
09:00 -15:00

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием