Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клинични пътеки в УМБАЛ ЛозенецКлинична пътека
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
003 Оперативни процедури за задържане на бременност
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест с.
005.1 Нормално раждане
005.2 Раждане чрез цезарово сечение
006 Грижи за здраво новородено дете
007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
008 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
010 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант – за новородени над 1200гр.
015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант за новородени над 1200гр.
016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
017.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
018.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен за възраст над 18 години
019.2 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стумилация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
020.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания за възраст над 18 години
022.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години
023.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години
025 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
026 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
028 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация за възраст над 18 години
030.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
031.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години
032.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
035 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик за възраст над 18 години
037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик за възраст над 18 години
038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация за възраст над 18 години
039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възрас
040.1 Диагностика и лечение на Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
040.2 Диагностика и лечение на Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
041.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
041.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
042.1 Диагностика и лечение на Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
042.2 Диагностика и лечение на Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
045 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
047.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
047.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години
068.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18 години
069.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години
069.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години
070.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години (без код 88.74)
071.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години (без код 88.74)
071.2 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица по.1д 18 години (без код 88.74)
072.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години
072.2 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години
073.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 години
073.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18 години
074.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години
074.2 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18 години
075.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години
075.2 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18 години
076.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години
076.2 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18 години
077 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст
078.1 Диагностика и лечение на Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
078.2 Диагностика и лечение на Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
079.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
079.2 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години
080.2 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
081.2 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
082.2 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
083.2 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години, за възраст над 28 ден
084.1 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит за лица над 18 години
085.1 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години
086.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години (без код 99.71)
087.1 Диагностика и лечение на Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
087.2 Диагностика и лечение на Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
088.1 Диагностика и лечение на Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
088.2 Диагностика и лечение на Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
090.2 Диагностика и лечение на Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
110.2 Лечение на доказани имунодефицити при лица под 18 години
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение за възраст над 18 години
120,1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция за възраст над 18 години
120,2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация за възраст над 18 години
121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
123.1 Oперативно лечение на аневризми на абдоминална аорта
123.2 Oперативно лечение на руптурирали аневризми на абдоминална аорта
123.3 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
123.4 Диагностика и лечение след провеждане на КПр 7 Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент за възраст над 18 години
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга за възраст над 18 години
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) за възраст над 18 години
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
132 Кератопластика
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми без код 95.35
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, нова и гърлото с много голям обем и сложност - за Отделение по лицево-челюстна хирургия
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, нова и гърлото с голям обем и сложност - за Отделение по лицево-челюстна хирургия
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, нова и гърлото с среден обем и сложност за възраст над 18 години - за Отделение по лицево-челюстна хирургия
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157 Радикална простатектомия
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани за възраст под 9 години в условия на спешност
160 Нерадикално отстраняване на матката без лапароскопски операции
161 Радикално отстраняване на женски полови органи
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи за възраст над 18 години
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи за възраст над 18 години
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената за възраст над 18 години
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената без лапароскопски операции
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години; за възраст над 9 год. и от 9-18 год. в условия на спешност
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години; за възраст над 9 год. и от 9-18 год. в условия на спешност
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години с условия на спешност
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години- само в условия на спешност
179 Оперативни процедури върху апендикс – за възраст над 9 години, под 9 години само в условия на спешност
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома за възраст над 18 години
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство за възраст над 9 години в условия на спешност
182 Оперативни процедури при хернии за възраст над 18 години
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
184 Конвенционална холецистектомия за възраст под 18 години в условия на спешност
185 Лапароскопска холецистектомия инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
187 Оперативни процедури върху черен дроб и нкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност
191,1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191,2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – само в условия на спешност, само за кодове 41.43 и 41.5
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции за лица над 18 години; под 18 години в условия на спешност
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия за възраст над 9 години
195 Оперативно лечение при остър перитонит за възраст над 18 години
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за възраст над 18 години
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания за възраст над 18 години
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 18 год. и за възрст над 9 год. само при спешни оперативни интервенции
199,1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания за възраст над 18 години
199,2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания за възраст над 18 години
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния за възраст над 18 години
201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност за възраст над 9 години
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност за възраст над 9 години
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - за възраст над 9 години
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми - за Клиника по хирургия
209 Хирургично лечение при травма на главата за възраст над 18 години -за Клиника по хирургия
216 Спешни състояния в гръдната хирургия - за възраст над 18 години
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош за възраст над 18 години - за Клиника по хирургия
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната със среден обем и сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
263.1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
265.1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
267 Физикална терапия , рехабилитация и специализирани грижи след лечение на COVID-19
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура