Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за специализанти в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


05.12.2022 Понеделник
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по акушерство и гинекология“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 своб... Повече...

14.11.2022 Понеделник
Обява за лекар, специализант по кардиология

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А... Повече...