Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за специализанти в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


29.02.2024 Четвъртък
2 свободни места за длъжността лекар, специализант по съдова хирургия

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 2 св... Повече...

28.02.2024 Сряда
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по педиатрия“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 св... Повече...

28.02.2024 Сряда
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по очни болести“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 св... Повече...