Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за специализанти в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


27.02.2023 Понеделник
3 свободни места за длъжността „лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А... Повече...

27.02.2023 Понеделник
3 свободни места за длъжността лекар, специализант по гастроентерология

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А... Повече...

27.02.2023 Понеделник
свободно място за длъжността „специализант по лабораторна вирусология“ - за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А... Повече...

11.01.2023 Сряда
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по педиатрия“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 своб... Повече...

20.12.2022 Вторник
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по клинична микробиология“

На основание чл. 9, ал. 1, т. 3  от Договора за управление на МБАЛ „Лозенец“ ЕАДи във връзка с чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,  I. Обявявам: 1 свободно място за длъжността „лекар, специализант по к... Повече...

16.12.2022 Петък
Обява за 2 свободни места за длъжността „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 2 своб... Повече...