Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за специализанти в МБАЛ „Лозенец” ЕАД


29.07.2022 Петък
Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия и лекар, специализант по хирургия

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А ... Повече...

19.07.2022 Вторник
Лекар специализант по гастроентерология

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 3 своб... Повече...