Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Директори на болницата
За развитието на болницата през годините изключително много са допринесли и нейните ръководители. Всички те едновременно са притежавали опита и качествата на добри административни управленци и изключителни медицински професионалисти. Директори на болницата през 74-годишното й развитие последователно са били:УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Вера Д. Филипова

Със Заповед на министър П. Коларов от 07.01.1952 г. е назначена за директор и остава на тази длъжност до преместването на Правителствена поликлиника в новата болнична сграда в кв. „Лозенец“ през 1964 г. По нейно време болницата укрепва кадрово, увеличава се легловата база, започва и завършва строителството на същинската Правителствена болница. Тя успява да набавя най-модерната апаратура не само за Клиничната лаборатория, но за всички специалности.

1948 до 1964 г.

д-р Кирил Хафезов

Със заповед на здравния министър от 10.06.1964 г. за директор на Правителствена обединена болница е назначен д-р Кирил Хавезов. С новия директор започва нов етап в дейността и развитието на т.нар. правителствена медицина у нас. Болницата отговаря на европейските стандарти за обединена окръжна болница – стационарни отделения, поликлинични отделения, кабинети, лаборатории, аптека, кухня, складове за храни, лекарства и консумативи. Балансът между поликлиничната и стационарната, медицинската и административно-стопанската части е безупречен. Монтирана е най-модерната за момента апаратура за функционална и лабораторна диагностика, лечение, физиотерапия и рехабилитация.

1964 до 1973

проф. Емил Стоянов

Проф. Емил Стоянов е директор за кратък период от време, но успява да изпълни поставените му задачи – да разкрие Отделение по анастезиология, реанимация и интензивно лечение, да укрепи Отделението за бърза и неотложна медицинска помощ, да изведе болницата от нейната изолираност, да разчупи капсулата, в която персоналът е държан повече от 20 години, като ограничи и консултантската работа в нея.

1973 до 1974 г.

Доц. д-р Светослав Иванов

Доц. Иванов е първият лекар в системата на правителствената медицина след 09.09.1944 г. На него е поверен разкритият в Централния военен госпитал, София, кабинет за медицинско обслужване на членовете на ЦК на БКП /1948 -1950 г./, терапевт е по съвместителство в Правителствена поликлиника, впоследствие оглавява отделението „Специални грижи“, в периода 1963-1975 г. е заместник-директор на Правителствена болница, а от 1975 до 1978 г. е директор на Правителствена обединена болница.

1975 до 1978 г.

проф. Йонко Белоев

На 07.07.1978 г. за директор на Правителствена обединена болница е назначен проф. д-р Йонко Белоев. Той е добре познат на медицинската общност у нас – кмн, заслужил и народен деятел на науката. Проф. д-р Белоев укрепва щатния висш медицински персонал, той назначава и първата в историята на правителствената медицина у нас главна медицинска сестра с акушерско, сестринско и висше педагогическо образование Стоянка Менева. За пръв път въвежда практиката лекарите да се назначават чрез конкурс.

1978 до 1988 г.
проф. Младен Григоров

проф. Младен Григоров

В изключително богатата му професионална и научна биография фигурира и ръководният пост на началник на лаборатория по функционална диагностика. Той е и основател и ръководител на първата в България Клиника по функционална диагностика, както и на Клиниката по кардиология към Висшия военномедицински институт (ВВМИ), където работи от 1973 г. до 1988 г. Защитава докторантура през 1985 г., а през 1988 г. става професор. Малко след това оглавява Правителствена болница (1988 – 1991 г.), като под неговото ръководство тя е преобразувана в Кардиологичен център „Лозенец“ – модерно оборудван, с висококвалифицирани специалисти.

1988 – 1991 г.
доц. Здравко Лазаров

доц. Здравко Лазаров

Доц. д-р Здравко Лазаров е специалист по хирургия и съдова хирургия. През 1982 г. той специализира военно-полева хирургия, а през 1989 г. става доцент.
През 1992 г. завършва „Бизнес мениджмънт“. Работил е във ВМА, където е завеждал катедра и клиника по „Гръдна, сърдечносъдова и експериментална хирургия“. От 1991 до 1994 г. е бил директор на УБ „Лозенец“.
През 2009 г. доц. Лазаров става преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

1991 до 1994 г.

д-р Тодор Герасимов

Д-р Тодор Цветанов Герасимов е роден 1937 г. Завършва медицина в София през 1962 г., взема специалност по ВБ (1969 г.), работи като главен лекар в гр. Оряхово, а после в Клиника по ВБ на ИБМП "Н. И. Пирогов".
През 1980 г. е назначен в Правителствена обединена болница, една година е семеен лекар в поликлиниката, а след това работи в новооткритото Трето вътрешно отделение (1981-1988) и като завеждащ Първо вътрешно отделение (1989-1995).
Завършва кариерата си в системата на правителствената медицина като директор на болница „Лозенец“ 1994 -1998 г., в която работи общо 19 години в периода (1980-1999) Междувременно придобива специалност по кардиология през 1984 г.

1994 до 1998 г.
д-р Любомир Спасов

д-р Любомир Спасов

Известен кардиохирург и водещ специалист в трансплантацията на черен дроб. Под негово ръководство и с прякото му участие в болница „Лозенец“ за първи път у нас бяха извършени уникални операции като аорто-коронарен байпас без ЕКК, т.н. „Биещо сърце“(05.04.2000 г.), митрално клапно протезиране чрез уникален ендоскопски метод (22.05.2003 г.), трансплантация на черен дроб от жив донор (26.11.2004 г.)

1998 до 2021 г.
до 18 Юни 2021
доц. д-р Радосвет Горнев

доц. д-р Радосвет Горнев

Доц. д-р Радосвет Горнев е специалист по хирургия. Завършил е Медицинския университет в София през 1990 г. Придобива специалност обща хирургия през 1996 г. Последователно специализира във водещи клиники на Александровска болница и Военномедицинска академия в областта на жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, хирургия на панкреас, колоректална хирургия, лапароскопска хирургия. През 2003 г. е стипендиант на Кливланд клиник, САЩ, с ръководител проф. Стивън Уекснер. През 2006 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в УНСС, София. През 2010 г. специализира лапароскопска херниопластика в Сьодертале, Швеция. През 2011 г. преминава през курс по чернодробна трансплантация от жив донор в Истанбул, Турция. През 2011 г. участва в индивидуална програма по жлъчно-чернодробна, панкреатична и гастроинтестинална хирургия в Клиничен център в Любляна, Словения.
В периода 1991–2008 г. работи като хирург-ординатор в Първа градска болница в София.
От 2008 г. до 2021 доц. д-р Горнев оглавява Клиниката по обща хирургия в МБАЛ „Лозенец“.

2021 до 2022 г.
до 19 Януари 2022

д-р Христо Стоянов

2022 до настоящия момент
от 19 Януари 2022