Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Амбулаторни процедури в УМБАЛ ЛозенецПроцедури
01 Aмбулаторна процедура №1.1 „Хрониохемодиализа“
02 Aмбулаторна процедура №4 „Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия“
03 Aмбулаторна процедура №11 „Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика“
04 Aмбулаторна процедура №12 „Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия“
05 Aмбулаторна процедура №19 „Оперативно отстраняване на катаракта“
06 Aмбулаторна процедура №20 „Хирургично лечение на глаукома“ – за възраст над 28 дни
07 Aмбулаторна процедура №21 „Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност“ – за възраст над 28 дни
08 Aмбулаторна процедура №22 „Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник“
09 Aмбулаторна процедура №23 „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник“
10 Aмбулаторна процедура №25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия“
11 Aмбулаторна процедура №26 „Амбулаторни хирургични процедури“
12 Aмбулаторна процедура №28 „Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви“
13 Aмбулаторна процедура №29 „Поетапна вертикализация и обучение в ходене“
14 Aмбулаторна процедура №32 „Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор“
15 Aмбулаторна процедура №33.1 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“
16 Aмбулаторна процедура №34 „Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт“
17 Aмбулаторна процедура №38.1 „Aмбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“
18 Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека


Клинични процедури в УМБАЛ ЛозенецПроцедури
01 Клинична процедура №1 „Диализно лечение при остри състояния“
02 Клинична процедура №3.1 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“
03 Клинична процедура №4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“