Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Амбулаторни процедури в УМБАЛ ЛозенецПроцедури
001.1 Хрониохемодиализа
004 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
011 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
012 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
018 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
019 Оперативно отстраняване на катаракта
020 Хирургично лечение на глаукома“ – за възраст над 28 дни
021 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност“ – за възраст над 28 дни
022 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
023 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
025 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
026 Амбулаторни хирургични процедури
028 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
029 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
032 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
033.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема -
033.2 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции
034 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
038.1 Aмбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО
040 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза
044 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата
045 Диагностика на първични имуни дефицити
046 Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет, ползващи инсулинови помпи и/или сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата
047 Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет
099 Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека


Клинични процедури в УМБАЛ ЛозенецПроцедури
001 Диализно лечение при остри състояния
003 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
004 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене
007 Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им