Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Цитомегаловирус (CMV)


Цитомегаловирус (CMV) е херпесвирус, който може да причини сериозна инфекция при имунокомпрометирани пациенти (HIV-позитивни или трансплантирани). Като цяло, инфекциите с CMV са много често срещани, но в повечето случаи са безсимптомни (60-80% от населението е преболедувало). Вирусът може да остане в организма в продължение на години, причинявайки периодични обостряния и да се предава чрез телесните течности (кръв, урина, слюнка, кърма, вагинален секрет, семенна течност). При заразяване по време на бременност, инфекцията може да се предаде на плода и в редки случаи да доведе до сериозни последствия. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва както серологична, така и молекулярна диагностика на цитомегаловирус, с проби от венозна кръв

CMV IgM антитела се изследват за диагностициране на настояща първична инфекция. Те се задържат 16-20 седмици след заразяването и могат да се появяват неравномерно при реактивиране на вируса. В УМБАЛ „Лозенец“ тестът е качествен, автоматизиран, чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ.Резултатът се получава до 48 часа. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология.

CMV IgG антитела се изследват за оценяване на имунния статус на пациентите. Тестът, който се изработва в лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ е количествен, автоматизиран, чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се изчислява автоматично и се получава до 48 часа и се изразява в aU/ml. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология.

Количествен CMV PCR е молекулярен метод за доказване и количествено определяне на цитомегаловирусна ДНК в проби от кръв. Наличие на патогена се доказва чрез откриване на специфичен участък от вирусната ДНК, с помощта на полимеразна верижна реакция (PCR). Количественото изследване за СМV ДНК е силно препоръчително при пациенти с потисната имунна система. Такива са например трансплантирани лица, които са с висок риск от развитие на тежко протичаща инфекция в посттрансплантационния период, поради имуносупресивната терапия. В лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва т.нар. real-time PCR, при който продуктът на реакцията се открива чрез флуоресцентни багрила. Резултатът се получава до седем работни дни. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология.