Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Хепатит Б вирус (HBV)


Вирусът на Хепатит Б (HBV) е причинител на остри и хронични чернодробни инфекции. Хроничният хепатит Б продължава над шест месеца и при тези случаи е повишен рискът от чернодробна недостатъчност, рак на черния дроб или цироза. Повечето възрастни се възстановяват напълно след преболедуване, докато при деца и подрастващи е по-вероятно да се развие хронична HBV инфекция. Вирусът се предава по кръвен, полов път и от майката на плода. Няма специфично лечение за Хепатит Б, но ваксинирането предпазва от заразяване.

В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършват различни тестове за Хепатит Б с проба от венозна кръв, които се назначават за определяне на инфекциозния и имунен статус на пациента, и евентуално за изясняване на етапа на инфекцията.

HBs Ag (HBs антиген) се изследва, за да се докаже наличие или липса на инфекция с хепатит Б вирус. Т. нар. „австралийски антиген“ се появява от няколко дни до няколко седмици след заразяването. Наличието на HBs Ag за повече от 6 месеца е показател за хронична HBV инфекция. Тестът е качествен и се извършва от апарат чрез ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се анализира автоматично, получава се до 48 часа и се интерпретира от лекар със специалност Вирусология. При положителен резултат за HBs Ag е препоръчително изследване за вирусен товар чрез PCR тест.

Анти-HBs са антитела, които се появяват след изчезването на HBsAg и са показател за възстановяване. Изследване на анти-HBs антителата се прилага както за проследяване на инфектирани пациенти (лекувани, оздравяващи), така и за проверка на ефективността на ваксинацията срещу хепатит В вирус. След ваксиниране е препоръчително изследването на HBs Ab да се направи от 1 до 3 месеца след поставяне на последната доза. Тестът, извършван в лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ е количествен, автоматизиран, на база ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се анализира автоматично, получава се до 48 часа. Анализира се и се интерпретира се от лекар със специалност Вирусология.

HBc IgM антителата са индиректен показател за активна вирусна репликация. Поставянето на диагноза остър хепатит Б се основава на едновременното доказване на HBs Ag и анти-HBc IgM. При остър хепатит нивата на анти-HBc IgM са високи (>100 PEIU/ml), след което намаляват в рамките на 6-8 месеца, когато инфекцията се развива към оздравяване или хронифициране. В случаите на хроничен хепатит, само определянето на нивата на анти-HBc IgM може да покаже активна фаза на заболяването. Също така, проследяването на нивата на анти-HBc IgM служи и за мониториране на антивирусното лечение. Във вирусологичната лаборатория на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва автоматизиран количествен тест за определяне на анти-хепатит В вирус core антиген Ig M (анти-HBc IgM) чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се анализира от апарата, получава се до 48 часа. Резултатът, изразен в PEIU/ml, се получава се до 48 часа. Анализира се и се интерпретира се от лекар със специалност Вирусология.

Анти-HBc Total е тест за доказване на общи антитела (IgM и IgG) срещу core-антигена на Хепатит Б вирус (HBc Ag). Тези антитела се откриват в серума на пациенти с остър или хроничен хепатит Б, или при излекувани, т.е. те са индикатор за настояща или минала инфекция. Докато анти-HBc IgM са временни и прогресивно намаляват при оздравяване или хронифициране на инфекцията, високи нива на анти-HBc IgG се откриват и по време на инфекция, и след излекуване. Анти-HBc IgG могат да присъстват няколко години и дори през целия живот на пациента. За разлика от анти-HBs, анти-HBc антителата не осигуряват защита (имунитет). В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“, тестът за анти-HBc Total е качествен, автоматизиран ензимно-свързан флуоресцентен анализ, на принципа на инхибиране. Резултатът се получава до 48 часа. Анализира се и се интерпретира се от лекар със специалност Вирусология.

HBe Ag (HBe антиген) се открива в серума на пациенти, заразени с хепатит В вирус, по време на активната вирусна репликация. Появява се рано при остра HBV инфекция, а при оздравяване изчезва след няколко седмици. При хроничен хепатит Б, HBe Ag може да присъства от няколко месеца до няколко години и е индикатор за активна инфекция. Също така, наличието на този антиген в серума (положителен резултат) показва, че пациентът е силно инфекциозен (зарáзен). HBe Ag се изследва и за проследяване на хроничния хепатит и антивирусното лечение. Съществуват обаче и мутирали вируси на хепатит Б, които не могат да произвеждат HBe Ag. В лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“, тестът за доказване на HBe Ag е качествен, автоматизиран, въз основа на ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се анализира автоматично от апарат, получава се до 48 часа и се интерпретира от лекар със специалност Вирусология.

Анти-HBe Total е тест за доказване на антитела срещу HBe антигена на хепатит Б вирус. Те се появяват след изчезването на HBe Ag при остра инфекция. Положителен резултат за анти-HBe при оздравяващи пациенти, е показател за нормално възстановяване, особено ако повече не се откриват HBs Ag и HBe Ag. При носители/хронична инфекция с HBV, положителният резултат за анти-HBe обикновено показва неактивност на вируса и слаба инфекциозност на пациента. Въпреки това, при положителен резултат за анти-HBe, но и наличие на вирусна ДНК, може да се касае за активна репликация на HBV и прогресия на чернодробното заболяване при носители/хронична инфекция. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се изработва автоматизиран качествен тест за доказване на тези антитела, чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се анализира от апарата и се получава до 48 часа. Анализира се и се интерпретира от лекар със специалност Вирусология.

PCR HBV количествен