Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Антони Михайлов


Лекар-специалист

Клиника по обща хирургия

Специалност
Хирургия


График прегледи

 Четвъртък:
13:30 - 18:00

Доктор Антони Михайлов завършва медицина през 2010 г. в Медицински университет - Плевен. В продължение на две години работи в Отделението по детска хирургия на МБАЛ „Хр. Ботев“-Враца.

От 2012 г. специализира „Обща хирургия“ в УМБАЛ „Лозенец“, а през 2017 г. придобива специалност по Обща хирургия. Член е на Българското хирургично дружество и на Европейското дружество на ендоскопските хирурзи.                     

Изкарал е курсове по органна трансплантация в Полша, Турция и Румъния, както и курс по лапароскопска хирургия във Верона, Италия.

Д-р Михайлов е завършил и курс по панкреасна хирургия в Бохум, Германия.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540