Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Антони Михайлов


Лекар-специалист

Клиника по обща хирургия

Специалност
Хирургия


График прегледи

Вторник:
13:30 - 18:00
Четвъртък:
13:30 - 18:00Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540