Клиника по вътрешни болести

Клиниката по вътрешни болести се състои от стационар за лежащо болни и консултативни кабинети за амбулаторни пациенти. В клиниката работят висококвалифицирани лекари – специалисти по вътрешни болести, като повечето от тях имат и втора специалност: гастроентерология, пневмология, хематология. Медицинските сестри в клиниката са компетентни и опитни и осигуряват високо ниво на здравни грижи. Към клиниката са обособени диагностично-консултативни кабинети по вътрешни болести, гастроентерология и пневмология. В стационара на Клиниката по вътрешни болести са включени две отделения:

Отделение по гастроентерология
В отделението се настаняват за диагностика и лечение пациенти с различни заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и панкреаса като остри и хронични гастрити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, възпалителни заболявания и неопластични на червата, хронични хепатити, цирози на черния дроб. В отделението се провежда подготовка на пациенти за чернодробна трансплантация, както и проследяване на вече трансплантираните пациенти.

Екипът на клиниката е висококвалифициран с възможности да предоставя най-съвременни диагностични и терапевтични подходи при лечението на заболявания на храносмилателната система.

Екип:

д-р Милена Перухова – придобита специалност по гастроентерология и началник на Отделение по гастроентерология.
д-р Нонка Юрукова
– придобита специалност по вътрешни болести и гастроентерология
д-р Габриела Панайотова
– придобита специалност по гастроентерология
д-р Христо Митков
– придобита специалност по Вътрешни болести и гастроентерология
д-р Юлия Григорова
– придобита специалност по гастроентерология
д-р Моника Секуловска
– специализант по гастроентерология
д-р Виктория Георгиева
– специализант по гастроентерология

В отделението се извършват следните диагностично-консултативни дейности:

 1. Конвенционална и доплерова ехография
 2. Инвазивни процедури под ехографски контрол – чернодробни биопсии, перкутанни дренажни
 3. Конвенционална и инвазивна ендоскопия
 4. ПТС – перкутанна трансхепатална холангиопанкреатектомия
 5. Ендоскопско стентиране на хранопровода при злокачествени заболявания
 6. Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 7. Диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити
 8. Поставяне на перкутанни гастростоми
 9. В Клиниката по гастроентерология се извършва подбор за пациенти с хронични чернодробни заболявания за включване в листа на чакащи за чернодробна трансплантация
 10. Извършват се чернодробни трансплантации от жив донор, както и от трупен донор
 11. Извършва се проследяване на пациенти след чернодробна трансплантация


Отделение по пневмология и фтизиатрия

Отделението по пневмология и фтизиатрия разполага с ендоскопски сектор, оборудван с бронхоскопи с възможност за видео наблюдение и запис на бронхоскопската манипулация, което позволява преразглеждане и трансмисия на изследванията. Бронхоскопският сектор осъществява инвазивна диагностика на възпалителни, неопластични, интерстициални и други белодробни заболявания; сектор функционална диагностика предоставя възможности за спирометрия, бронходилататорен тест, скринингово изследване за сънна апнея, титриращо лечение с CPAP апарат.

Началник на отделението е д-р Светломир Таков – специалист по пневмология и фтизиатрия.

В Отделението по пневмология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

 1. Пневмония и други възпалителни заболявания на белите дробове
 2. ХОББ и бронхиална астма;
 3. Първичен и метастатичен белодробен карцином;
 4. Белодробна емболия и белодробна артериална хипертония;
 5. Интерстициални белодробни заболявания (идиопатична белодробна фиброза, неспецифична интерстициална пневмония, хипесензитивни пневмонити, саркоидоза и други интерстициални белодробни болести);
 6. Белодробна трансплантация – първата успешна белодробна трансплантация в България е осъществена в Болница Лозенец съвместно с екип от ННМ Хановер, Германия. В отделението се извършва осъществява оценка, подготовка на пациенти за белодробна трансплантация и проследяване след осъществена такава.

Клиниката е база за обучение на студенти медици и специалисти по здравни грижи, както и за специализация по вътрешни болести и гастроентерология. Преподавателската дейност включва лекции, упражнения и индивидуално обучение на студенти по програма на МОН и се извършва от доцент, петима асистенти и хоноровани преподаватели с голям опит и висока квалификация в съответната област.

Клиниката работи с НЗОК.