Отделение по съдова хирургия

В отделението по съдова хирургия на МБАЛ „Лозенец“ се осъществява диагностика, консервативно и оперативно лечение на цялата гама периферни съдови заболявания, в това число остра и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми на аортата и периферните съдове, стеснения на сънните артерии, варикозна болест, дълбока венозна тромбоза, посттромбозен синдром, съдови травми.

Стационарът разполага с мултифункционални стаи с по 2 легла. Технически всяко легло е обезпечено с апаратура за непрекъснато мониториране и възможности за интензивно лечение.

Доплер-сонографската диагностика се извършва с апарат EpiQ7. За допълнителна неинвазивна диагностика се използват последни поколения компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. Инвазивната оценка на периферните съдови заболявания се осъществява с ангиограф Philips Azurion Clarity.

В лечението на съдовите заболявания се използват както класически хирургични операции, така и съвременни минимално инвазивни ендоваскуларни методи, включително ендопротезиране на коремни аневризми, като стремежът на МБАЛ „Лозенец“ е при всеки отделен случай да предлага най-подходящото индивидуално решение, съобразявайки конкретния съдов проблем с общото състояние на пациента.

Високото ниво на колаборация с колеги от звената по образна диагностика, кардиология, кардиохирургия, ортопедия, урология, коремна хирургия, гастроентерология, хемодиализа, анестезиология и реанимация, дава възможност за разрешаване на трудни диагностични и терапевтични проблеми, които често излизат от тесния спектър на отделните специалности. Създавайки различни интердисциплинарни екипи успешно извършваме интервенции в областта на гръдната аорта, висцералните съдове, празните вени, както и операции на новообразувания, засягащи жизненоважни съдове.

Екип:

д-р Васил Козаров
Д-р Васил Козаров завършва медицина през 2002 г. в МУ-София. Придобива последователно специалности по Хирургия, Кардиохирургия и Съдова хирургия и сертификати по „Ултразвукова съдова диагностика“ и „Ендоваскуларна съдова хирургия“. Работил е в отделение по хирургия в МБАЛ Пирдоп, Клиниката по сърдечна и съдова хирургия в CHU Rangueil – Тулуза, Франция. От 2003 г. работи в Клиниката по сърдечна и съдова хирургия на болница „Лозенец“. От 2009 г. е редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Членува в Българското дружество по гръдна и сърдечна хирургия и Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.

д-р Пейо Мишев
Д-р Пейо Мишев завършва медицина в МУ-София през 2005 г. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. и по съдова хирургия през 2018 г. От 2009 г. е избран за редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификати за правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“ и „Ендоваскуларна съдова хирургия“. Има интереси в кардиохирургията, съдовата хирургия, ултразвуковата диагностика и флебологията.

д-р Делян Еврев
Д-р Делян Еврев завършва медицина в МУ-София през 2007 г. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. Междувременно от 2009 г. е избран за редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2018 г. е специализант по съдова хирургия към МФ на СУ. От 2013 г. има сертификат за професионална квалификация – правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“. Има интереси в кардиохирургията, съдовата хирургия, ултразвуковата съдова диагностика, флебологията и венозните заболявания, както и трансплантологията, като част от трансплантационната програма на МБАЛ „Лозенец“.