Обща информация

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД разполага с изключително добре оборудвани клиники и отделения в основните медицински области, които прилагат най-високи стандарти за диагностика и лечение.

Операционният блок и реанимацията гарантират изцяло сигурността на болните по време на хирургически интервенции и интензивно лечение.

Отделенията предлагат уютна среда за пациентите, близка до домашната: модерни стаи, оборудвани според индивидуалните нужди на пациента, самостоятелни бани и тоалетни, удобни легла, индивидуални телевизори и интернет. Болницата осигурява хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на всеки пациент.

Клиниките за стационарно лечение при МБАЛ „Лозенец“ ЕАД имат договор с Националната здравноосигурителна каса.

За повече информация за приема на пациенти, болничния режим и покриването на разходите за лечение вижте секция Информация за пациенти и придружители и Клинични пътеки.