Клиника по ортопедия и травматология

Началник: доц. д-р Веселин Кожухаров, дмн

Клиниката по ортопедия и травматология е създадена, за да отговори на нуждите на пациентите на МБАЛ ”Лозенец” ЕАД от висококачествена медицинска помощ за проблемите им, свързани с опорно-двигателния апарат.

Тук се извършват около 4000 консултации годишно на хора с ортопедични заболявания и травми и се провежда оперативно и неоперативно лечение на широк спектър от заболявания.

Уникален за страната е методът за реваскуларизация на бедрената глава при аваскуларна некроза. Извършва се ендопротезиране на ставите по най-високи стандарти и се прилагат модерни импланти и остеосинтезни средства. Лекуват се деформации и травми на крайниците, както и пациенти с туморни и възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат. Извършва се артроскопска хирургия на стави с най-съвременните апарати и инструменти, както и предоперативно 3D планиране и трансфер посредством еднократни хирургични водачи и костни модели от биосъвместим полимер, изработени с 3D принтер и точност 25 микрона.
Пациентите получават комплексна грижа и намират решение на своя проблем с помощта на екип от ортопеди, анестезиолози, кинезитерапевти, психолози, медицински сестри и санитари. Лечението се провежда след предварително планиране с участието на пациента в спокойна среда и с помощта на модерна апаратура и инфраструктура.

Екип:

доц. д-р Веселин Кожухаров, дмн – началник на Клиника по ортопедия и травматология

д-р Явор Григоров, д.м – завършва медицина във ВМИ – Варна през 1986 г. и работи последователно във всички нива в системата на българското здравеопазване. Придобива специалност по ортопедия и травматология и спортна медицина и преминава следдипломна квалификация по гръбначна хирургия и ендопротезиране на стави. 11 години завежда сектор по ортопедия и травматология в Университетската болница в Сабрата, Либия и е консултант в Африканския онкологичен институт в същия град. Получава почетна грамота за отлична работа. Защитава дисертация за костни инфекции и придобива научна степен доктор. Член е на Съюза на учените. От 2011 г. работи в МБАЛ ,,Лозенец“ ЕАД и е главен асистент в СУ ,,Св. Кл. Охридски“. Автор е на повече от 30 научни публикации в български и чуждестранни издания и на монографията „Остеомиелит”.  

д-р Владислав Райков, д.м. е специалист ортопед-травматолог с придобита специалност в Дюселдорф след пълен курс на обучение в Германия и призната в България диплома. Владислав Райков е доктор по медицина на Университета в Цюрих след защитена докторска работа на тема „Създаване на 3D костни модели за предоперативно планиране в ортопедичната травматология“. Преди да се присъедини към екипа на клиниката д-р Райков работи в Германия и България в центрове по ендопротезиране, ортопедия, травматология, артроскопска и гръбначна хиругия. Визитиращ лекар е в реномирани клиники в Швейцария за период от две години. Усъвършенствал се е в над 40 международни допълнителни курса по ендопротезиране на големите стави, лечение на деформитети на горен и долен крайник, артроскопска и ставно-съхраняваща хирургия, минимално-инвазивна терапия на гръбначната болка, както и образна диагностика в областта на опорно-двигателния апарат. От 2006 г. до днес участва активно в клинично-приложни проекти в областта на медицинското моделиране, компютър-асистираната хирургия и 3D-принтиране на хирургични водачи и импланти за костната хирургия.

» Галерия