Клиника по обща хирургия

Началник: Доц. д-р Радосвет Горнев, дм

Клиниката по обща хирургия на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е сред водещите хирургични клиники в страната, извършваща широк спектър от оперативни интервенции. В клиниката се обучават студенти и специализанти по Хирургия в рамките на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Клиниката разполага с 2 отделения:

  • Отделение по хирургия
  • Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Работата на специалистите от екипа на клиниката е насочена към модерните и щадящи оперативни техники, предполагащи максимално бързо възстановяване на пациента и осигуряващи добро качество на живот на всички пациенти, независимо от тежестта на заболяването им. Във връзка с това се използват редица иновативни методи за диагностика и лечение на заболявания в областта на хирургията, следвайки световните и европейски стандарти и препоръки.

В клиниката се извършват рутинно оперативни интервенции в следните хирургични направления: гастроинтестинална; жлъчно-чернодробна; панкреатична и колоректална хирургия; хирургия на перинеално пространство; хирургия при заболявания на гърдата – доброкачествени и злокачествени (вкл. онкопластична хирургия), заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези; хирургия на хернии на предна коремна стена и диафрагмални хернии. Почти при всички от изброените направления хирургичните интервенции могат да се извършват ендоскопски (лапароскопски).

Клиниката по хирургия при МБАЛ „Лозенец“ е единствената в България, извършваща чернодробни трансплантации от жив донор при деца с вродени аномалии, изискващи трансплантация от ранна кърмаческа и детска възраст, както и една от малкото, извършващи такива при възрастни пациенти с тежки чернодробни заболявания.

Специалистите от Клиниката по хирургия участват ежегодно в множество международни и български научни форуми. Потвърждение за активната научна дейност в клиниката са и множеството публикации и участия в медицински списания, ръководства, доклади и презентации.

В клиниката се лекуват пациенти с направление по НЗОК по всички хирургични клинични пътеки, за които болницата има сключен договор.

Екип:

Доц. д-р Радосвет Горнев, дм – началник на Клиника по хирургия на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Д-р Антони Михайлов – хирург и хоноруван асистент по хирургия в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Мирослав Зашев – хирург и асистент по хирургия в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Ваня Митова – хирург и хоноруван асистент по хирургия в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Теодоро Тодоров – хирург

Д-р Анастасия Трифонова – специализант по хирургия и хоноруван асистент по хирургия в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Владимир Лазаров – специализант по хирургия

Д-р Катя Славомирова – специализант по хирургия

» Галерия