Новини

Съобщение

03 September 2014

На 04.09.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”, ... »

УБ „Лозенец“ организира безплатни консултации с дерматолози

30 April 2014

На 14 май 2014 г. от 09:00 до 19:00 ч. в УБ „Лозенец“ ще се извършат безплатни прегледи на пигментни бенки и образувания на кожата.Безплатните прегледи са в рамките на кампанията „Еуро меланома“ с цел ранно откриване на едно от най-честите злокачествени образувания на кожата – меланома малигнум.Прегледи ... »


Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“

19 December 2013

От 2013 г. в Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“ са акредитирани докторски програми по специалностите: „Сърдечна хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Обща хирургия“, „Ортопедия и травматология“.... »

III-та Национална Студентска Академия по Хирургия

01 November 2013

От 1 до 3 ноември ще се състои „III-та Национална Студентска Академия по Хирургия“,  допълнение към учебните планове по „Обща и специална хирургия“. Програмата за обучението можете да изтеглите от тук. Обучението има за цел да подобри знанията и практическите умения на студентите по медицина. Участието се равнява на ... »


Национална кръгла маса по проблемите на придобиване на специалност в системата на здравеопазването

15 September 2013

Факултетния студентски съвет на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и УС на Асоциацията на студентите по медицина в България – Софийски университет организират: Национална кръгла маса по проблемите на придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която ще се проведе на 16 и 17 септември, 2013 г. в ... »

Съобщение от УБ „Лозенец“

02 August 2013

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и въз основа на протокол №395/01.08.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № 66/17.... »