Новини

Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“

19 December 2013

От 2013 г. в Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“ са акредитирани докторски програми по специалностите: „Сърдечна хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Обща хирургия“, „Ортопедия и травматология“.