Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Глаукомата уврежда първо периферното зрение

Диагностиката включва:

- Зрителна острота;
- Офталмоскопия;
- Пахиметрия - ССТ - оценка на роговичната дебелина;
- Тонометрия
- Гониоскопия - оглед и оценка на преднокамерния ъгъл;
- Периметрия - за установяването на скотоми (островни отпадания на зрителното поле) във връзка с промени  в ретинената светлочувствителност;
- ОСТ - (оптична кохерентна томография) Това е неинвазивен метод за визуализиране на ретината и анализ на отделните ѝ слоеве.

„Целта на лечението е забавяне на прогресията на заболяването, за да се поддържа зрителна функция и качество на живот“, заяви д-р Инджов и добави, че само ранното диагностициране на глаукомни промени може да помогне за запазване на зрението.„Глаукомата води до постепенно необратимо увреждане на зрителния нерв и слепота. Коварно е бавното и безсимптомно протичане на заболяването, сподели офталмологът.

 Редовните профилактични очни прегледи за глаукома са важни, защото:

1. В световен мащаб заболяването глаукома е втората най-честа причина за необратима слепота.

2. Последните проучвания сочат, че през 2040 г.111,8 милиона души ще бъдат засегнати от това заболяване.

3. Промени в зрителното поле се установяват едва при загуба на 25-40% от аксоните на ганглийните клетки

4. Въпреки усилията на здравните системи в световен мащаб:

  • до 50% от пациентите могат да останат недиагностицирани
  • 50% са на терапия без да имат глаукома
  • 50% от пациентите не спазват стриктно терапията

Повишеното вътреочно налягане (ВОН) е най-важният променлив рисков фактор при това заболяване и редовното му проследяване е от особено голямо значение. А тъй като то се измерва през роговицата, е зависимо от нейната централна дебелина.

Някои от другите установени рискови фактори за заболяването са:

1. възраст;
2. наследственост;
3. високото вътреочно налягане;
     • съществува глаукома с нормални стойности на ВОН, както и глаукома с ниски стойности на ВОН

4. ниско перфузионно налягане;
5. миопия;
6. захарен диабет;
7. сърдечно-съдови заболявания.

Първичната откритоъгълна глаукома е хронично, дегенеративно заболяване, водещо до загиване на нервните клетки в ретината и увреждане на зрителния нерв. В началните етапи на болестта настъпва увреждане на периферното зрение, а на по-късен етап и на централното зрение. Рискови фактори са повишено вътреочно налягане, роднини с глаукома, съдови промени, артериална хипертония, захарен диабет, напредване на възрастта, намалена дебелина на роговицата, наличието на късогледство и др.

Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина пациентите да идват при очен лекар късно, във фаза на напреднало увреждане, когато голяма част от зрението е загубено необратимо. Правилното и навременно диагностициране и лечение са ключови за съхранението на зрението на пациентите.

Макулната дегенерация често се появява с напредването на възрастта. Тя е заболяване, което обикновено засяга двете очи. Типичното оплакване е, че човек вижда разкривени правите линии – например струва му се, че рамката на вратата е извита. Макулната дегенерация се среща главно при хора след 75-годишна възраст. При това заболяване се уврежда централното зрение, способността за четене, шофиране и редица ежедневни дейности. Ранните оплаквания са намалено зрение за близко и далече, влошена контрастна светлочувствителност, разкривяване на образите и др.

Диабетната ретинопатия се проявява като усложнение при пациенти с дългогодишен захарен диабет. Важен фактор за превенция е стриктният контрол на кръвната захар. При вече открито заболяване е важно навременно лечение, за да се избегнат тежките усложнения на напредналата, пролиферативна форма – вътреочен кръвоизлив, вторична глаукома и отлепване на ретината