Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни тестове и консултации в УМБАЛ „Лозенец“ за Световния ден за борба срещу СПИН

С любезното съдействие и подкрепа на фирма „Медиклим“

За пореден път от 1988 година насам, международната общност отбелязва  Първи декември – Световния ден за борба срещу СПИН. Всяка година на този ден  насочваме  вниманието си не само  към здравните и социални проблеми на хората, които живеят с тази инфекция, но и към отговорността на всеки от нас за нейното ограничаване.

Всяка година Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) избира мото, което акцентира  на необходимите дейности. За 2022 г. то е “Equalize” и е насочено към практичeски действия за повишаване на достъпността и качеството на лечение, на тестване и превенция с цел преодоляване неравенствата и ограничаване  на пандемията. В по-широк смисъл, “Equalize” засяга и правните политики и практики за справяне със стигмата и изключването, с които се сблъскват хората, живеещи с ХИВ/СПИН и разширяване достъпа до модерните технологии за научни изследвания в световен мащаб.

ХИВ/СПИН все още не е напълно лечима инфекция, но има лекарствени средства, с които естествения й ход може да бъде забавен значително, а качеството на живот на пациентите - да бъде съхранено.
Първи декември е повод да се замислим за отговорността ни към самите нас, както и към любимите ни хора. Освен превенцията, много важно е навременното изследване. Съвременните диагностични възможности значително скъсиха “прозоречния” период, а ранното откриване на вируса дава възможност за навременно начало на терапията и отдалечаване във времето на СПИН-свързаните събития. Има и друго, изследването (вижте тук) ни избавя от напрежението на неизвестността и ни позволява да продължим живота си в яснота.

В отговор на апела за свободен достъп до изследване, Университетска болница “Лозенец” с подкрепата на фирма “Медиклим”, официален вносител на реактиви на водещия производител bioMerieux, отваря врати за безплатно тестване за ХИВ/СПИН на 01.12.22 г. и за консултации на 01 и 02 декември 2022 г. Тестовете и консултациите с лекар-вирусолог ще се извършват в Медицински център „Лозенец“ , сградата на болничното заведение, ул. „Козяк“, № 1.
Лабораторните изследвания /тестове/ ще се провеждат в манипулационната на Клиничната лаборатория на 01.12.2022 г. от 08.30 до 16.00 ч. като резултатите се получават в рамките на работния ден (лично или по интернет).
Консултациите с лекар-вирусолог ще се извършват на 01.12. и 02.12 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. в кабинет №4, етаж -1.
Заявките за безплатните тестове и консултации ще се осъществяват през контактната ни форма, както и на тел. 02 96 07 682.