Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Екипи на УМБАЛ „Лозенец“ и Националната служба за охрана показаха отлично взаимодействие в съвместно учебно-практическо занятие

Домакин на учебно-практическо занятие с участието на  медицински екип на болничното заведение и служители на НСО, бе болница „Лозенец“. Тренировка от подобен тип  - в условията на възникване на кризисна ситуация на терен, се провежда за втори път в рамките на календарната година и цели постигането на още по-добра координация и взаимодействие между служителите на двете институции при  медицинското осигуряване и оказване на медицинска помощ на охраняваните от НСО лица. 

По време на занятието служителите на службата за охрана  овладяха ситуация с нападение над охранявано лице като осъществиха неговата евакуация, а лекарският екип му оказа спешна медицинска помощ.

Директорът на болница „Лозенец“ д-р Христо Стоянов даде висока оценка на участниците в занятието: Екипите действаха бързо, адекватно и в отличен синхрон, коментира той.

Присъстващите на тренировката студенти от Лятната академия по спешна медицина към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,  наблюдаваха  с голям интерес как на практика се осъществява взаимодействието на терен в ситуация на криза и оказването на спешна медицинска помощ  на охранявано лице извън сградата на болницата.