Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Петър Илиев, кардиолог в болница „Лозенец“: Кои са най-слушаните здравни подкасти от лекари за лекари по света

Кой подкаст на група икономисти дава отговор на любопитни здравни въпроси?

Подкастите на Джон Мандрола, Лекс Фридман и Джо Роган

Защо спешната помощ и хирургията са сред най-слушаните здравни теми в здравните подкасти?