Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Благодарствено писмо към екипа на Спортен комплекс „Лозенец“

Днес в Спортния комплекс към болничното заведение бе получено благодарствено писмо от г-н Румен Георгиев. “Скъпи служители на СК „Лозенец“, благодарим ви за отличната работа, с помощта на която възстановявате здравето на десетки, а с годините и на стотици от нас – посетителите и бившите болни, пише той и пожелава здраве и бъдещи успехи на „целия отбор“.