Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни ехографски прегледи за диагностиката на карцином на простатата

Уролозите ни ще съсредоточат усилията си върху диагностиката на карцином на простатата  и по-специално на ранното му откриване. Специалистите  препоръчват веднъж годишно след навършване на 50-годишна възраст дори без наличие на някакви симптоми,  мъжете да преминават през профилактичен преглед на простатата.

Желателно е преди извършване на прегледа пациентът да представи актуално изследван PSA (простатоспецифичен антиген). Това се налага поради факта, че лабораторните резултати се получават след няколко часа, а прегледът преди неговото изследване води до нереално високи стойности.

По време на ехографския преглед може да бъде обсъдена една бъдеща ендоскопска профилактика на рак на дебелото черво. Специалистите ни препоръчват при семейства с фамилна обремененост за колоректален карцином стартиране на профилактиката от 40-годишна възраст, а за всички останали – след навършване на 50 години. Когато резултатът от изследването е благоприятен,  е препоръчително следващо изследване да бъде осъществено след 5 до 10 години. (Самото изследване е безболезнено и трае средно между 20  и 30 минути.)