Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по гастроентерология


В отделението се настаняват за диагностика и лечение пациенти с различни заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и панкреаса като остри и хронични гастрити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, възпалителни заболявания и неопластични на червата, хронични хепатити, цирози на черния дроб. В отделението се провежда подготовка на пациенти за чернодробна трансплантация, както и проследяване на вече трансплантираните пациенти.

Екипът на клиника по вътрешни болести е висококвалифициран с възможности да предоставя най-съвременни диагностични и терапевтични подходи при лечението на заболявания на храносмилателната система.

В отделението се извършват следните диагностично-консултативни дейности:

 • Конвенционална и доплерова ехография
 • Инвазивни процедури под ехографски контрол – чернодробни биопсии, перкутанни дренажни
 • Конвенционална и инвазивна ендоскопия
 • ПТС – перкутанна трансхепатална холангиопанкреатектомия
 • Ендоскопско стентиране на хранопровода при злокачествени заболявания
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 • Диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити
 • Поставяне на перкутанни гастростоми
 • В Клиниката по гастроентерология се извършва подбор за пациенти с хронични чернодробни заболявания за включване в листа на чакащи за чернодробна трансплантация
 • Извършват се чернодробни трансплантации от жив донор, както и от трупен донор
 • Извършва се проследяване на пациенти след чернодробна трансплантация
Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по гастроентерология