Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по ортопедия и травматология


Клиниката по ортопедия и травматология е създадена, за да отговори на нуждите на пациентите на МБАЛ ”Лозенец” ЕАД от висококачествена медицинска помощ за проблемите им, свързани с опорно-двигателния апарат.

Тук се извършват около 4000 консултации годишно на хора с ортопедични заболявания и травми и се провежда оперативно и неоперативно лечение на широк спектър от заболявания.

Уникален за страната е методът за реваскуларизация на бедрената глава при аваскуларна некроза. Извършва се ендопротезиране на ставите по най-високи стандарти и се прилагат модерни импланти и остеосинтезни средства. Лекуват се деформации и травми на крайниците, както и пациенти с туморни и възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат. Извършва се артроскопска хирургия на стави с най-съвременните апарати и инструменти, както и предоперативно 3D планиране и трансфер посредством еднократни хирургични водачи и костни модели от биосъвместим полимер, изработени с 3D принтер и точност 25 микрона.
Пациентите получават комплексна грижа и намират решение на своя проблем с помощта на екип от ортопеди, анестезиолози, кинезитерапевти, психолози, медицински сестри и санитари. Лечението се провежда след предварително планиране с участието на пациента в спокойна среда и с помощта на модерна апаратура и инфраструктура.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по ортопедия и травматология