Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Ясен Мутафов, УМБАЛ „Лозенец“: При оказване на първа помощ запазете спокойствие и хладнокръвие

Д-р Ясен Мутафов е завършил медицина в Медицинския университет София през 2002 г. Има придобита специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. През 2019 г. специализира в Клиниката по кардиохирургия, гръдна и съдова хирургия и трансплантации в Медицинския университет гр. Хановер, Германия. От август 2003 г. работи като анестезиолог-реаниматор към Клиниката по анестезия и интензивно лечение на болница „Лозенец“, а от март 2022 е завеждащ Отделение „Интензивно лечение“ на болницата. Член е на Българския лекарски съюз, Европейското дружество по анестезиология и интензивно лечение (ESAIC).

Доктор Мутафов, на 14 октомври в УМБАЛ „Лозенец“ се проведе курс „Всеки може да спаси живот“ с цел обучение на студентите по медицина към СУ „Св. Климент Охридски“ по оказване на първа помощ на пострадал. Как премина курсът?

Целите на курса бяха да припомнят и осъвременят познанията на студентите за правилно провеждане на КПР (кардио-пулмонална ресусцитация). Първата част беше посветена на теорията, обясняваща тези действия, както и на съвременните разбирания, основани на научни доказателства за поредност и степенуване по важност на действията. Втората част предполагаше практическо приложение на действията и хватките за осигуряване на проходимост на дихателни пътища и извършване на непряк сърдечен масаж – позиция на тялото на пострадалия и на оказващия помощ, позиция на ръцете, честота и дълбочина на натиска. Демонстрирани бяха устройства, които се използват при етапа на разширена поддръжка на живота (етапа за професионалисти) – една от малкото в България машини за извършване на автоматичен сърдечен масаж, а също и дефибрилатор с възможности за външен пейсмейкър. Според мен целите на курса бяха постигнати и се надявам, че за студентите е било полезно и интересно. Другата цел на курса беше на 16 октомври (Международния ден за „рестартиране“ на сърцето, както и професионален празник на анестезиолозите по света) студентите да демонстрират и обучат граждани на усвоените техники за съживяване, да убедят хората, че това са лесни и безопасни мероприятия, които са важни и могат да спасят живот. Интересен е фактът, че след въвеждане на такива обучителни програми в училищата в Белгия през 2005 г. в рамките на следващите 10 години се наблюдава почти трикратно увеличение (от 20% на над 60%) на оцелелите след инциденти със спиране на сърдечната дейност. Според някои статистики за България процентът на оцеляване е далеч под 10%.

Кои са най-важните правила, които хората трябва да следват при оказване на първа помощ, и кога е необходимо оказването на такава?

Основното е запазване на спокойствие и хладнокръвие – да не се страхуват да започнат масаж – ако един човек има нужда от него, той няма да се противи, вероятността от увреда е минимална и многократно надвишава ползите; ако няма нужда от масаж – спасителите бързо ще разберат това (ще бъдат отблъснати, раненият ще покаже, че го боли). Второто е да се уверят, че самите спасители са в безопасност, и да се включат колкото може повече помощници. Едновременно с това да се уведомят съответните служби – най-добре стартирайте масаж и включете телефона на говорител или „свободни ръце“ и следвайте инструкциите на оператора. Третото (но не и по важност) – търпение и толерантност. В подобна ситуация стресът е голям, времето тече с друга скорост. Екипите на спешна помощ все още не разполагат с магически средства за мигновено появяване при инцидент – и при най-добро желание в час пик разстоянието от Сточна гара, където е базата на столичната Спешна помощ, до примерно, Орлов мост в столицата се взима за около 7–10 минути (на включените в инцидента ще им се сторят като 30), а важни са първите 2–3 минути. Точно това е времевият интервал, в който трябва да се включат гражданите – свидетели на инцидента с адекватни действия. Не съвети, а действия! Техниката на действията може да се види в курсове като настоящия или целогодишно организираните от БЧК и други организации, има и доста клипове и материали в интернет.

По ваши наблюдения – запознато ли е обществото ни достатъчно добре как трябва да се процедира в ситуация с пострадал човек?

Съдейки по трафика, би трябвало да има доста хора, изкарали задължителните за шофьорска книжка курсове на БЧК. Преди години се организираха такива и в училищата. Някои фирми и организации правят подобни курсове за служителите си. Уви, повече са зрителите и не съвсем адекватните действия. Пример за такива действия са опити да се налее течност (вода, кафе, кока-кола) в устата на припаднал човек, вдигането/изправянето на припаднал човек, опит за „вадене на езика“. По-правилни са описаните в този курс техники с повдигане на брадичката и леко извиване на главата назад. Може би са необходими повече опреснителни курсове и възстановяване на училищните обучения, за да се насърчат и убедят хората, че няма нищо страшно и опасно както за тях, така и за и пострадалия. Съществува международна инициатива за деца – KIDS SAVE LIVES. В около 7 държави от ЕС обучението е задължително в детска възраст, съобразено с нивото на физическо развитие. При предучилищна и 1-ви и 2-ри клас – да установят проблем и да потърсят помощ, включително телефон 112; в училищна – да имат силата и за непряк сърдечен масаж; в горни класове – употреба на автоматичен дефибрилатор. Необходими са и по-активни действия от държавата с помощта на различни частни инициативи. Трябва по-активно да се организира осигуреност и достъп до автоматични дефибрилатори на публични места; специализирани пакети/чанти (например в полицейски екипи или метростанции), които да могат да се ползват от намиращи се на мястото на инцидента обучени медици; автоматично уведомяване чрез мобилна комуникация, GPS позициониране и подходящ софтуер на екипирани доброволци в близост.

Съществуват ли разлики при оказването на първа помощ на възрастни и на деца?

При бебета и малки деца се съобразяваме с малките им размери и крехкостта. Масажът се прави с палците или два пръста (показалец и среден пръст), а дланите се поставят под гръбчето за твърда опора. Обдишването е с доста по-малка „глътка“ въздух. При тях е по-типично да има нарушение на дишането и вследствие на това –спряла сърдечна дейност. Отстраняването на причината за спряло дишане (много често чуждо тяло в дихателните пътища) и кратко време масаж, съчетано с обдишване, има бърз ефект. Тук честотата на сърдечни притискания е малко по-висока – около 120/мин. При възрастните по-често причината за спиране на сърцето е нарушение на ритъма или инфаркт, т.е. първопричината е в самото сърце (почти 65–70% от случаите). Съживяването трае по-дълго и се обръща основно внимание на сърдечния масаж, без прекъсване дори за няколко секунди, като може изобщо да изоставите обдишването до пристигане на медицинския екип. При най-възрастните трябва да се имат предвид възрастово обусловените изменения в костите, които водят до крехкост и лесна чупливост (остеопороза). Съответно натискът също трябва да е по-малък и внимателен.

Вестник: Филтър
26.10.2022