Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Дида Казакова, УМБАЛ „Лозенец“: Глаукомата е сред основните причини за необратима слепота

Доц. д-р Дида Казакова е специалист по офталмология. През 1979 г. завършва магистратура по медицина във Висшия медицински институт – София. В периода 2001–2003 г. става доктор по медицина в Университетската очна болница в Кьолн, Германия. Специализирала е в Националния медико-изследователски център по очни болести „Хелмхолц“, Москва. Има клинична следдипломна специализация по офталмология от Медицинския факултет „Саклер“ в Университета на Тел Авив, както и следдипломна квалификация в престижни лечебни заведения в Лондон, Лозана, Лайпциг, Базел и Берлин. Доц. Казакова е участвала в редица специализирани курсове по офталмология в страната и чужбина. Проявява интереси в областта на лечението на глаукома, оперативното третиране на преден очен сегмент, пластичната и реконструктивна хирургия на очни придатъци. От 2013 г. е доцент по офталмология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г. доц. Казакова работи в болница „Лозенец“.

– Доцент Казакова, втората седмица на март е посветена на борбата с глаукома. По какъв начин болница „Лозенец“ ще отбележи дните от 12 до 18 март?

– Световната глаукомна асоциация ежегодно посвещава втората седмица от месец март за борба с глаукомата, като целта е ранно откриване и своевременно лечение, за да бъде предотвратена слепотата от глаукома. Глаукомни асоциации има в редица страни по целия свят. Всички глаукомни дружества сплотяват своите усилия в борбата със слепотата от това заболяване. В болница „Лозенец“ ще се извършват безплатни прегледи в рамките на тази седмица с цел ранна диагностика и своевременно лечение на това социално значимо заболяване. Като според световната статистика 50–59% от болните с глаукома са недиагностицирани. Но има и друга статистика – 50% от лекуваните нямат глаукома. Голяма част от пациентите не спазват предписаното от лекаря лечение. Идеята на профилактичните прегледи е да намалим броя на болните, достигащи до терминален стадий и слепота. Затова тези прегледи в болниците през седмицата на глаукомата са важни за ранното диагностициране и своевременното лечение на това заболяване. Болница „Лозенец“ разполага с модерна апаратура и висококвалифициран персонал за диагностика и лечение на това заболяване.

– Какво всъщност представлява това заболяване и какви видове има?

– Глаукомата е втората по честота причина за необратима слепота в света. Това заболяване се разглежда като мултифакторен, невродегенеративен процес, характеризиращ се с прогресираща оптикопатия, патологично изменение на зрителното поле и загуба на ганглийни клетки. Болните в света към днешна дата са повече от 80 млн. души или повече от 2% от населението след 40-годишна възраст. 8 милиона са двуочно слепите от глаукома.

Преди години глаукомата се разглеждаше като заболяване, обяснено изключително като патология, свързана с повишено вътреочно налягане. В последните години се натрупаха научни публикации, доказващи, че вътреочното налягане е само един от рисковите фактори за прогресия на глаукома. Съвременната дефиниция за глаукома е променена и вече обхваща и други рискови фактори, които не са свързани само с повишеното вътреочно налягане. Например често се наблюдава глаукома с ниско налягане, при която независимо от компенсираното вътреочно налягане пациентите ослепяват. При 35% от болните заболяването е следствие на съдова дисрегулация, вазоспастичен синдром, оксидативен стрес, водещ до исхемия и глаукомни увреждания без повишено вътреочно налягане.

Днес глаукомите се делят на „първични“ и „вторични“. Първичните не са свързани с други очни или системни заболявания, които да причиняват повишено съпротивление на оттока на вътреочна течност. Засягат се и двете очи. Има и фамилна обремененост в повече от случаите.

Вторичните глаукоми са свързани с други очни или системни заболявания, водещи до нарушение на оттока на вътреочната течност, най-често са едностранни и нямат фамилна обремененост.

Глаукомата протича безсимптомно. Затова редовните профилактични прегледи при офталмолог гарантират навременно поставена диагноза и адекватно лечение. Едновременно с удължаване на продължителността на живот на пациентите, с правилно лечение на глаукомно болните се гарантира висока зрителна функция и добро качество на живот.

– Какви са рисковете, когато не се лекува?

– Много голяма част от пациентите са с тежки зрително функционални нарушения при поставяне на диагнозата. Лечението при глаукома – медикаментозно, лазерно и хирургия, цели да подобри прогнозата на заболяването, но то не е в състояние да спре прогресията на този дегенеративен процес. Единствено ранната диагностика и лечение може да предпази болните от слепота.

– Наричат глаукомата „тихия крадец на зрението“. Съществуват ли все пак симптоми или рискови фактори, за които хората да следят?

– Наричат глаукомата „тихият крадец на зрение“, защото централното зрение се уврежда едва в терминалните стадии на болестта. Вътреочно налягането от 30 mm Hg и повече протича безсимптомно. А типичните патогномонични отклонения при изследване на зрителното поле не се усещат от пациентите, защото централното зрение е запазено в началните стадии на глаукомния процес.

– Какви са лечебните методи, които могат да се използват при тази диагноза?

– Лечението при глаукома е консервативно и е много успешно при продължително приложение. Навлязоха нови групи лекарствени продукти, с много терапевтични възможности, както в самостоятелно приложение, така и комбинирани форми. Усъвършенстваха се и възможностите на лазерното лечение – диоден или селективен лазер. В хирургичното лечение се въведоха интиметаболитни средства и се подобриха резултатите на фистулизиращите операции. С особен успех са оперативните техники с микроимпланти – микроинвазивна глаукомна хирургия, при която постоперативният период протича без усложнения. Подобряването на терапевтичните възможности при глаукома е важна насока за борба с това заболяване и значително намаляване на слепотата от глаукома.

– Има ли нарастване на случаите на глаукома в световен мащаб и ако да – на какво се дължи?

– Счита се, че до 2050 г. броят на глаукомно болните ще нараства диспропорционално. Ако през 2000 г. броят им е бил 67 милиона, то през 2020 г. броят им е достигнал 80 милиона. От една страна, се разшириха значително диагностичните ни познания и възможности, а от друга страна, с удължаването на продължителността на живота честотата на заболяването в бъдеще ще се увеличава. Ще се увеличава и социалната значимост и интересът към този проблем.

– По какъв начин хората могат да защитят зрението си?

– Редовните профилактични прегледи са от изключително значение за ранна диагноза и съответно лечение не само за глаукома, но и за други очни заболявания.

– С края на зимата слънцето става по-силно и хората започват да носят слънчеви очила. За какви характеристики трябва да следим при избора на такъв тип очила и доколко опасни за зрението са некачествените?

– В оптиките има богато разнообразие на различен тип стъкла. Офталмолозите често се срещаме и с патология и увреждания, свързани с технологиите като сухота и умора в очите, трудна адаптация от светло на тъмно и затруднено нощно виждане, трудно фокусиране. Изследвания показват, че синята светлина, която е 25% от слънчевия спектър, има патологично въздействие върху очни структури – роговица, леща, ретина, слъзен филм. Близо 30% от осветлението на закрито е LED или синя светлина. LED екраните излъчват синя светлина. Затова използването на специални филтри към очила за четене и работа в затворени помещения е задължителен елемент, за да предпазим очните структури. При слънчеви очила трябва да се използват защитни филтри както за UV протекция, така и защитни покрития за синята светлина.

Вестник Филтър
01.03.2023