Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Надя Велкова


Лекар-специалист

Клиника по нефрология

Специалност
Нефрология


График прегледи

Понеделник и Сряда:
13:00 - 15:00
НЗОК - Сряда:
16:00 - 18:00

д-р Надя Огнянова Велкова завършва медицина в Медицински Университет – София през 2015 година. 

Професионалната си дейност започва през 2017 г. като лекар-ординатор в Клиника по „Нефрология“.

От 2017г. до настоящия момент е хоноруван асистент към Медицински факултет при СУ „Климент Охридски“, Катедра  „Вътрешни болести“. 

Проявява интерес към ехографската диагностика и лечение на заболяванията на вътрешните органи. Има редица публикации в български и чуждестранни научни списания.

Член е на - Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрологияРегистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540