Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Мариам Сайд Асадпур


Специализант

Клиника по нефрология


д-р Мариам Сайд Асадпур завършва медицина в Медицински Университет – София през 2022 година.

Професионалната си дейност започва през 2022 г. като лекар-специализант в Клиника по „Нефрология“.

Има подчертани интереси към вътрешните болести и нефрология ,съвренно лечение и ултразвукова диагностика.

Член е на Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрология.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540