Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Емилия Йорданова


Началник отделение

Отделение по диализно лечение

Специалност
Нефрология
Вътрешни болести

График прегледи

 Сряда и Петък:
08:00 - 12:00

Д-р Емилия Йорданова е с 40 г. трудов стаж, от които 35 г. в областта на диализното лечение.Завършва Медицински университет София през 1979 г. Работила е в Районна болница Ботевград,където основова отделението по диализно лечение  през 1982г. до 1989г,1989г – 1991г.- нач.отд по диализно лечение във ВМА база „Лозенец“. 

От 1991г –във ВМА София- отделение по хемодиализа и от 2000г до настоящия момент в УМБАЛ „Лозенец“.Същата е член на Европейска бъбречна асоциация по нефрология,диализа и трансплантация повече от 30 год. и на създадената от над-15 год. Българска бъбречна асоциация.Активно участва в  дейността и  решенията на Дружеството по нефрология.

Извършва нефрологични консултации по НЗОК.Участва в международни форуми по нефрология, диализа и трансплантация – Европейски и Световни конгреси.

Активно участва в подготовката на пациенти за бъбречна трансплантация- включване в листата на чакащи,както и в организацията при донорска ситуация,предоперативното и следоперативното наблюдение на реципиентите .Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540