Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Васил Козаров


Зам.-началник Клиника

Клиника по кардиохирургия

Специалност
Кардиохирургия
Хирургия
Съдова хирургия

Д-р Васил Козаров се дипломира като лекар през 2002г. Започва работа в хирургичното отделение на  МБАЛ „Пирдоп”.  Година по-късно започва работа в Клиниката по сърдечно-съдова хирургия на Университетска болница „Лозенец”, в която е и до днес. През 2005-2006 г. работи в Клиниката по сърдечно-съдова хирургия към Centre Hospitalier Universitaire “Rangueil”, Тулуза, Франция.

Има придобити специалности по „Хирургия“, „Кардиохирургия“ и „Съдова хирургия“.
Редовен преподавател е в катедра „Хирургически болести“ към Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава свидетелство за професионална квалификация „Ултразвукова съдова диагностика”.

Работи по специалностите кардиохирургия и  съдовата хирургия, включително и минимално инвазивно лечение на разширени вени. Извършва ултразвукова съдова диагностика на артериални и венозни заболявания. Част е от трансплантационния екип на УМБАЛ „Лозенец“.

Член е на Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия, Българското Национално Дружество по Съдова и Ендовакуларна Хирургия и Ангиология, Българско Дружество по Ангиология, Българско Дружество по Кардиохирургия.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540