Диагностично-консултативен център

Новини

Тръжен протокол

Комисията назначена със ЗАПОВЕД № 65 /27.04.2015 г. на Директора на УБ "Лозенец" проведе търг с тайно наддаване за продажба на употребявано, годно но излишно и ...

» Още новини

Специалисти

Георги Георгиев
Клиника по кардиохирургия

» Виж всички специалисти

Стационарно лечение
Университетски програми

За болницата

Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска ...

» Още

Профил на купувача