Диагностично-консултативен център

Новини

Тръжен протокол 2

Комисията назначена със ЗАПОВЕД № 79 /04.06.2015 г. на Директора на УБ "Лозенец" проведе втори търг с тайно наддаване за продажба на употребявано, ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Клиника по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Стационарно лечение
Университетски програми

За болницата

Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска ...

» Още

Профил на купувача