Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на професионални хигиенни почистващи консумативи“

Дата: 09.06.2020 09:22:18

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 12.06.2020

Обява - 12.06.2020

Документация - 12.06.2020

Техническа спецификация - 12.06.2020

Техническо предложение - 12.06.2020

Ценово предложение - 12.06.2020

Информация за удължаване на срока - 30.06.2020

Протокол - 11.09.2020

Договор VII-6-16 - 19.10.2020

Договор VII-6-17 - 19.10.2020

Договор VII-6-18 - 19.10.2020

Договор VII-6-19 - 04.11.2020

Договор VII-6-20 - 04.11.2020

Договор VII-6-21 - 04.11.2020