Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на медицински консумативи и галенови разтвори“

Дата: 08.06.2020 14:50:00

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 12.06.2020

Обява - 12.06.2020

Документация - 12.06.2020

Техническа спецификация - 12.06.2020

Техническо предложение - 12.06.2020

Ценово предложение - 12.06.2020

Информация за удължаване на срока - 29.06.2020

Протокол - 09.09.2020

Договор VII-5-12 - 09.10.2020

Договор VII-5-13 - 09.10.2020