Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене за МБАЛ “Лозенец” ЕАД”

Дата: 05.05.2020 10:39:23

Обява - 27.05.2020

Документация към обява - 27.05.2020

Информация за обява - 27.05.2020

Техническа спецификация - 27.05.2020

Техническо предложение - 27.05.2020

Ценово предложение -27.05.2020

Информация за удължаване на срока - 09.06.2020

Протокол - 15.07.2020

Договор № IX-1-12 - 10.09.2020

Договор № IX-1-10 - 10.09.2020

Договор № IX-1-11 - 10.09.2020