Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД

Дата: 20.01.2020 12:12:04

Обява - 20.01.2020

Документация - 20.01.2020

Приложения към документация - 20.01.2020

Проект на договор - 20.01.2020

Разяснения с допълнителна информация - 23.01.2020