Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите от болница "Лозенец"

Дата: 30.12.2019 11:02:04

Обява - 30.12.2019

Документация към обява - 30.12.2019

Информация за обява - 30.12.2019

Информация за удължаване на срока - 15.01.2020

Протокол - 10.02.2020

Договор - 11.03.2020