Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”“

Дата: 25.09.2019 16:01:00

Обява - 25.09.2019

Информация за обява - 25.09.2019

Документация - 25.09.2019

Техническа спецификация - 25.09.2019

Ценово предложение - 25.09.2019

Информация за удължаване на срока - 11.10.2019

Протокол - 15.11.2019

Договор IX-7-10/03.12.2019 - 05.12.2019