Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на Болница „Лозенец"

Дата: 26.02.2019 13:57:54

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 26.02.2019

Обява - 26.02.2019

Документация - 26.02.2019

Техническа спецификация - 26.02.2019

Техническо предложение - 26.02.2019

Ценово предложение - 26.02.2019

Информация за удължен срок - 08.03.2019

Протокол - 01.04.2019

Договор IX-3-10 - 11.04.2019

Договор IX-3-11 - 11.04.2019