Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

Дата: 20.02.2019 15:00:44

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 20.02.2019

Обява - 20.02.2019

Документация - 20.02.2019

Техническа спецификация - 20.02.2019

Техническо предложение - 20.02.2019

Ценово предложение - 20.02.2019

Информация за удължаване на срока - 06.03.2019

Договор IX-2-21 - 10.06.2019

Договор IX-2-22 - 10.06.2019

Договор IX-2-23 - 10.06.2019

Договор IX-2-28 - 26.07.2019

Договор IX-2-29 - 26.07.2019

Договор IX-2-30 - 26.07.2019