Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”

Дата: 12.06.2018 10:05:48

Обява - 12.06.2018

Документация към обява - 12.06.2018

Ценово предложение - 12.06.2018

Информация за обява - 12.06.2018

Срок за получаване на оферти: 20.06.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 21.06.2018 г.   Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол IX-7-10/27.07.2018 - 27.07.2018

Договор IX-7-13/20.09.2018 - 25.09.2018