Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Росен Хаджиев, д.м.


Началник отделение

Отделение по съдебна медицина


Роден е в гр. Петрич на 07.12.1966 г. Завършва Медицинска академия – гр. София през 1992 г. В периода 1995-2007 г. работи в Катедрата по съдебна медицина и деонтология при МУ-София последователно като ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент. През 1999 г. придобива специалност по съдебна медицина. В периода 2007-2009 г. работи във Отделение ,,Съдебномедицинска експертиза“ при ВМА-гр. София. От 2011 г. е част от екипа на УМБАЛ ,,Лозенец“. Щатен преподавател е към Медицинския факултет при СУ ,,Св. Климент Охридски“. Член е на Българския лекарски съюз.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540