Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

В разгара на грипната вълна

В последните седмици се отчита повишаване броя на случаите на грип А, главно при деца.

Грипът е остро инфекциозно заболяване, което се причинява предимно от два типа грипни вируси -  Инфлуенца вирус тип А и Инфлуенца вирус тип Б.
Предава се главно по въздушно-капков път – при кашляне, кихане, говорене. Малките капчици респираторен секрет попадат в дихателните пътища на човека. Там вирусите се размножават в епителните клетки на лигавиците (нос, гърло, трахея, бронхи). Инкубационният период е 1-5 дни (рядко няколко часа). Характерно е внезапното начало. Симптомите най-често са рязко повишаване на температурата, отпадналост, главоболие, болки в мускулите и ставите, светобоязън. Често тези оплаквания предхождат появата на хрема, болки в гърлото и кашлица.

Грипът е самоограничаващо се заболяване, но има риск от последващо развитие на усложнения – бронхити, бронхопневмоннии и др. с бактериален произход. В риск от тежко протичане са пациентите с хронични респираторни и сърдечно-съдови заболявания, както и имунокомпрометирани. Лечението се назначава от личния/лекуващия лекар.

Диагностиката на грипа включва бързи антигенни тестове (имунохроматографски) и молекулярни методи (PCR). Прилагане на PCR е подходящо за разграничаване на COVID-19 от грип, при неясна клинична картина, продължителна инфекция и необходимост от изследване на материал от долните дихателни пътища (напр. храчка).

Доц. д-р Велислава Терзиева, д.м. препоръчва: "За предпазване от грип е важно да се ограничат и/или избягват контактите с болни, стриктна лична хигиена: измиване/дезинфекция на ръцете, закриване на устата и носа при кихане и кашляне, да не се докосват очите и лицето с ръце, често проветряване на помещенията, ползването на предпазна маска също е подходящо."