Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Пациент с признателност към екипа на Клиниката по кардиохирургия

В Университетска болница  „Лозенец“ бе получено писмо от Атанас Димитров,  адресирано до директора на лечебното заведение д-р Христо Стоянов, в  което пациентът изказва „изключителната си благодарност“ към д-р Васил Козаров, д-р Христо Добрев, д-р Делян Еврев, д-р Мариета Йорданова и целия екип на Клиниката по кардиохирургия – лекари, медицински сестри и санитари за професионализма и отдадеността. „Благодарение на тях живея втори живот!“,  изказва признателността си той и разказва за извършената му петчасова животоспасяваща операция.

„Поклон и респект!“, възкликва в края на писмото си благодарният пациент и пожелава здраве на целия екип на лечебното заведение.