Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Важна информация за посетителите на Спортен комплекс „Лозенец“

На всички посетители на Спортен комплекс „Лозенец“ съобщаваме, че топлоподаването в комплекса е възстановено предсрочно от  днес 13.05., с два дни по-рано от предвиденото.

Приятни тренировки на спортуващите!