Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Благодарствено писмо получено в УМБАЛ Лозенец

С настоящото писмо искам да изразя огромната си благодарност към доктор Ембие Азис Клиника Кардиология.

Тя върна живота на двамата ми родители с целия си професионализъм, всеотдайност.

Тя е Лекар, Тя е Човек, който трябва да се цени като съкровище. А именно най-голямото съкровище - Здравето. Нека бъде здрава и да следва призванието си.

Поклон д-р Азис.