Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Благодарствена грамота от Управителния съвет на Българската педиатрична асоциация към ръководството

Благодарствена грамота от Управителния съвет на Българската педиатрична асоциация към ръководството на Университетска болница "Лозенец" бе получена в болничното заведение. В нея председателят на УС на БПА проф. Иван Литвиненко изказва своята благодарност за успешното партньорство и домакинството на Осмата експертна среща по ваксинопрофилактика "Ваксинопрофилактиката в България - реалност и бъдещи насоки".