Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Апаратура - Отделение по очни болести


  • Отделението разполага с три диагностични кабинета възрастни и за деца;
  • Два кабинета за високоспециализирани дейности - ОСТ (оптичен кохерентен томограф),  компютърна периметрия, фундус камера, флуоресцинова ангиография, роговичен топограф, ендотелиален микроскоп, индиректен офталмоскоп, Аргон лазер, YAG лазер и др.;
  • Манипулационна и операционна зала.

Съвременната апаратура е насочена към диагностика и лечение на глаукома, на заболявания на ретината и зрителния нерв; лазерно лечение при патология в очните дъна- диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, постциркулаторни смущения и др.

Отделението по очни болести  има сключени договори с НЗОК за специализирана и високоспециализирана доболнична и болнична помощ, за хирургично и консервативно лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки. Работи с квалифицирани, компетентни и професионално обучени специалисти по здравни грижи, които осигуряват спокойно и комфортно обслужване на пациентите.

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540